Dekorativní pozadí stránky

Musí prodejce skutečně předem informovat zákazníky o tom, jaké platební karty přijímá?

Musí prodejce skutečně předem informovat zákazníky o tom, jaké platební karty přijímá?

V prosinci roku 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce („Nařízení“). Účelem Nařízení bylo mimo jiného sjednotit vnitřní trh v oblasti karetních platebních transakcí, internetových a mobilních karetních plateb a zajistit volný pohyb těchto služeb.

Za účelem ochrany spotřebitelů byl přijat článek 10 Nařízení, který stanovuje povinnost přijímat všechny platební karty („Honour All Cards Rule“). Mimo jiné je jeho cílem přispívat i k lepší informovanosti spotřebitelů, jelikož podle časté interpretace stanovuje povinnost, na základě které by měli všichni prodejci jasně a jednoznačně u vchodu do provozovny a u pokladny vyznačit platební prostředky, které přijímají.

Zásahu Honour All Cards Rule však upřesňuje článek 10 odst. 4 Nařízení, který uvádí, že: „Příjemci, kteří se rozhodnou nepřijímat všechny karty či jiné platební prostředky určitého schématu platebních karet, jsou povinni o tom spotřebitele informovat srozumitelným a jednoznačným způsobem a ve stejném okamžiku, kdy spotřebitele informují o tom, že přijímají jiné karty a platební prostředky daného schématu platebních karet. Tyto informace musí být uvedeny na viditelném místě u vchodu do obchodu a u pokladny“.

Z citovaného článku Nařízení je s ohledem na jeho gramatický výklad a účel celého Nařízení zřejmé, že dopadá výhradně na situace, kdy prodejce platební karty či jiné platební prostředky určitého schématu platebních karet nepřijímá. Výklad tohoto článku je tedy třeba chápat tak, že pokud prodejce nepřijímá nějaký typ platebních karet, pak je povinen spotřebitele upozornit, jaké karty nepřijímá (a jaké naopak přijímá).

V situaci, pokud společnost přijímá veškeré platební karty či jiné platební prostředky na území ČR běžně používaných schémat platebních karet (tj. zejména MasterCard, VISA, American Express), není nutné spotřebitele u vchodu do provozovny a u pokladny informovat, jaký typ karet obchodník přijímá, a jaké naopak nepřijímá.

Lze tedy shrnout, že povinnost uvádět u pokladny informaci o platebních kartách či jiných platebních prostředcích určitého schématu platebních karet dle Nařízení se vztahuje pouze na situace, kdy obchodník některé běžné platební karty či jiné platební prostředky určitého schématu platebních karet nepřijímá.

Související články