Dekorativní pozadí stránky

„MůjPodpis“ jako první bankovní podepisovací platforma pro veřejnost

„MůjPodpis“ jako první bankovní podepisovací platforma pro veřejnost

Služba MůjPodpis (www.mujpodpis.cz) je první platformou, kterou české banky a pobočky zahraničních bank vystavily široké veřejnosti díky nedávné legislativní změně zákona o bankách, která bankám umožní i využívání tzv. bankovní identity. Důvěru v platnost a vymahatelnost podepsaných dokumentů oproti dostupným řešením pro elektronické podepisování na českém trhu poprvé garantuje bankovní dům s robustní technologií. 

Služba je určena i neklientům Komerční banky („KB“). Pro využití služby je však třeba, aby si každý podepisující opatřil jednu ze dvou metod identifikace: buď si stáhl mobilní aplikaci KB klíč, nebo získal podpisový certifikát KB. KB klíč je možné za několik minut sjednat bezplatně online, podpisový certifikát KB je naopak funkcionalita výlučně pro klienty KB.

Samotné podepisování dokumentu v internetové aplikaci je jednoduché a intuitivní. Dokument k podpisu ve formátu PDF lze nahrát do webové aplikace MůjPodpis a v ní jej rovnou podepsat pomocí KB klíče nebo certifikátu, nebo jej nejprve poslat k podepsání protistraně. Nezáleží, kdo dokument podepíše jako první, ani kolik je na dokumentu podpisů. Aplikace ke každému dokumentu automaticky přiloží prázdnou stranu, na kterou vkládá podpisy. Protistraně aplikace vygeneruje e-mail s odkazem, přes který může dokument přečíst a podepsat. Pokud má protistrana KB klíč, nemusí otevírat ani e-mail a může dokument podepsat přímo v něm, např. z mobilního telefonu. Po dokončení podepsání každý podepisující obdrží do e-mailu odkaz ke stažení podepsaného dokumentu.

Samotné elektronické podpisy se nacházejí v metadatech souboru, podpisy jsou tedy v dokumentu zobrazeném na zařízení uživatele pouze ilustrativní (shodně jako v jakémkoli elektronicky podepsaném dokumentu prostřednictvím jiné aplikace – např. Adobe Reader či DocuSign). Pro potvrzení platnosti podpisů KB uchovává auditní záznamy o všech podepsaných dokumentech a k nim připojených certifikátech po dobu 10 let a ke každému dokumentu připojuje elektronické časové razítko s platností 4 let. Elektronický podpis každé podepisující strany by měl mít charakter zaručeného elektronického podpisu dle nařízení eIDAS, ačkoli aktuálně není z výstupního dokumentu patrný.

Typy dokumentů, které lze v aplikaci Můj Podpis podepsat, jsou omezeny pouze právními předpisy a pravidly KB. S pomocí MůjPodpis tak například nelze podepsat dokumenty vyžadující podobu holografní listiny (např. závěť beze svědků), podobu veřejné listiny (notářský zápis), dokumenty vyžadující úředně ověřený podpis, dokumenty vyžadující podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (např. právní jednání vůči veřejnému sektoru nebo důležité pracovně-právní dokumenty dle § 334 zákoníku práce) anebo dokumenty, u nichž další nakládání vylučuje elektronickou podobu (např. rubopisování akcie).

KB pro MůjPodpis v budoucnu plánuje zásadní rozvoj, který by mohl umožnit například integraci tohoto řešení elektronického podepisování i do procesů a systémů třetích stran. Na českém trhu, který je zatím zejména v důsledku rozporuplné rozhodovací praxe soudů a odlišných názorů právní obce při adopci obdobných řešení relativně zdrženlivý, se proto konečně začíná blýskat na lepší časy. Je pravděpodobné, že tento krok KB budou následovat i další české banky a pobočky zahraničních bank.

Zdroje článku

Související články