Dekorativní pozadí stránky

Komise dočasně povolila spolupráci zemědělců v některých odvětvích

Komise dočasně povolila spolupráci zemědělců v některých odvětvích

Poslední den v dubnu přijala Evropská komise (EK) tři nařízení, která v reakci na pandemi COVID-19 dočasně „rozvolňují“ soutěžní pravidla v některých odvětvích zemědělského sektoru. Konkrétně se jedná o brambory, mléko a živé rostliny a květiny. Na tomto příkladu se znovu ukazuje, jak umí být EK flexibilní. Návrhy padly 22. 4., nařízení byla přijata 30. 4. a účinnosti nabyla 5. 5. 2020. Nařízení mají být aplikovatelná po dobu šesti měsíců.

Účelem tohoto balíčku je pomoci zemědělcům přestát prudký pokles poptávky po jejich produktech. Zemědělci a jejich asociace by tak měli získat možnost přijímat společně opatření za účelem stabilizace trhu, tj. uzavírat dohody mezi konkurenty, které by za normálních okolností byly zakázané.

Konkrétně se jedná o dohody s následujícím obsahem:

  • Mléko: dohody o plánování objemu surového mléka, které má být vyprodukováno;
  • Brambory: dohody o stažení z trhu a bezplatné distribuci, úpravě a zpracování, skladování, společné propagaci, plánování produkce; a
  • Živé rostliny a květiny: dohody o stažení z trhu a bezplatné distribuci, společné propagaci a plánování produkce.

Po uzavření příslušných dohod jsou příslušné podniky povinny o nich informovat soutěžní úřad v příslušném členském státě, v našem případě tedy ÚOHS. Obsahem informace má být odhadovaný objem předmětné produkce a očekávané období provádění.

Tyto výjimky se nevztahují na tzv. dohody s tvrdým jádrem, které nelze současnou krizí ospravedlnit (tj. společné určování cen, rozdělení trhů, diskriminace). Jedná se vlastně i nadále pouze o upřesnění výjimky z aplikace zákazu dohod na ujednání, která mají přinést zvýšení efektivity též ve prospěch spotřebitele. Ani v tomto případě nesmí dojít k ohrožení fungování vnitřního trhu, a tudíž i soutěže. Soutěžní úřady tak budou i ve zmíněných odvětvích dodržování soutěžních pravidel nadále monitorovat. Na to upozorňuje i ÚOHS.

Zdroje článku

Související články