Dekorativní pozadí stránky

Dvojitá výhra Francie ve sporu o značku France.com

Dvojitá výhra Francie ve sporu o značku France.com

Doménový spor

Společnost France.com Inc. provozovala webovou stránku france.com od roku 1994. Nabízela na ní především informace pro zájemce o dovolenou ve Francii, a to dokonce ve spolupráci s francouzským ministerstvem zahraničí. To se nicméně v roce 2014 rozhodlo získat doménu pro sebe, pokud možno bez finanční náhrady původnímu držiteli.

Francie věděla, že se svým nárokem nemá šanci uspět v arbitráži, kterou se standardně obdobné doménové spory rozhodují. Spor totiž nesplňoval hned několik podmínek pro zahájení řízení, především tu, že by France.com Inc. doménu využívala ve zlé víře.[1]

Stát však využil faktu, že France.com Inc. byla u soudu ve Francii ve sporu o tuto doménu a několik souvisejících ochranných známek s nizozemskou společností Traveland Resorts MDV. K tomuto sporu přistoupil, nárokoval si převedení domény i ochranných známek na sebe a byl úspěšný - soud nařídil společnosti France.com Inc. převést doménu na stát. Podle rozhodnutí soudu fakt, že je držitelem této domény subjekt odlišný od francouzského státu, zasahuje do jeho identity, práva na jméno a do suverenity státu. Tento zásah je podle soudu navíc o to významnější, že je doménové jméno použito i jako součást e-mailové adresy, kterou může držitel domény odesílat e-maily svým zákazníkům.[2]

Již v průběhu sporu odeslaly francouzské úřady registrátorovi domény, společnosti Web.com, žádost o zablokování domény, jíž bylo registrátorem vyhověno.[3] Soudní řízení definitivně skončilo až potvrzujícím rozsudkem odvolacího soudu. Po jeho vydání kontaktovaly úřady registrátora znovu a na jejich výzvu byla doména v březnu 2018 bez jakékoliv kompenzace definitivně převedena na francouzský stát.

Společnost France.com Inc. má za to, že rozsudek francouzského soudu není v USA vykonatelný, proto podala v dubnu 2018 u soudu v Americké Virginii žalobu proti společnosti Verisign, Inc., která je správcem generické domény .com.[4] Soudní řízení v současnosti stále probíhá.

 

Spor o přihlášení ochranné známky

France.com Inc. také v rámci své činnosti podala v srpnu 2014 přihlášku níže vyobrazené ochranné známky Společenství „FRANCE.com“ (vlevo), kterou na webu používala jako své logo. Francie však proti přihlášce podala námitku na základě již registrované ochranné známky „france“ (vpravo) 

                                                           

a uspěla jak v řízení u EUIPO, tak u Soudního dvora Evropské unie.[5]

Podle rozhodnutí soudu je obrazové rozlišení známek velké, nicméně pro zaměnitelnost obou ochranných známek postačuje, že v jejich výslovnosti prakticky neexistuje fonetický rozdíl. Pro většinu spotřebitelů není dostatečným rozdílem ve výslovnosti ani přípona .com, kterou odkazuje na webovou stránku. Navíc soud shledává obě známky koncepčně stejné, protože obě obsahují obdobné základní prvky, tedy slovo France, Eiffelovu věž a francouzskou trikolóru.

Za zmínku nicméně stojí stanovisko International Trademark Association (INTA) z února letošního roku, dle kterého státy nemají výhradní práva na zeměpisná označení a měla by být uznána a chráněna práva vlastníků ochranných známek stanovená v mezinárodním právním rámci, včetně závazných mezinárodních smluv. Podle názoru INTA žádná interpretace veřejného zájmu neposkytuje důvod pro přehlížení mezinárodních smluv, které se vztahují na ochranné známky.[6]Podle rozhodnutí soudu je obrazové rozlišení známek velké, nicméně pro zaměnitelnost obou ochranných známek postačuje, že v jejich výslovnosti prakticky neexistuje fonetický rozdíl. Pro většinu spotřebitelů není dostatečným rozdílem ve výslovnosti ani přípona .com, kterou odkazuje na webovou stránku. Navíc soud shledává obě známky koncepčně stejné, protože obě obsahují obdobné základní prvky, tedy slovo France, Eiffelovu věž a francouzskou trikolóru.

Konečným rozhodnutím tedy Soudní dvůr v červnu roku 2018 registraci ochranné známky zamítl s odůvodněním, že při snahu o registraci pro stejné výrobky a služby vykazuje vysokou míru fonetické a koncepční podobnosti.

Zatímco, v případě doménového jména má společnost France.com Inc. stále reálnou šanci přimět správce domény, respektive registrátora, k zpětnému převodu domény, rozhodnutí Soudního dvora o ochranné známce již zvrátit nelze.

 

[1] Pravidle rozhodování sporů pomocí Uniform Domain Name Dispute Resolution, dostupné na: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en

[6] Stanovisko INTA ze dne 28. února 2019. Dostupné na:

http://gauliath.wpengine.com/announcement/inta-submits-amicus-brief/

 

Zdroje článku

Související články
Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů
František Korbel, Barbora Hniličková, Tomáš Kalenský, Petra Gabrhelová

Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů

Dne 1. 7. 2024 nabyde plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., známý jako nový stavební zákon, který přinese změny mimo jiné i v oblasti smluv o spolupráci uzavíraných mezi obcemi a investory (developery). Tyto změny bude nezbytné obratem promítnout do praxe, tedy jak do samotných smluv a jejich vzorů,
Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM
Veronika Bočanová

Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM

Možná jste koncem minulého týdne zaznamenali článek na internetu o tom, jak Nejvyšší soud rozhodl o vypořádání společného jmění bývalého prvoligového fotbalového brankáře. Jde o zajímavý případ narážející na pojmy jako disparita podílů na společném jmění manželů, princip zásluhovosti, dělení sociáln