Dekorativní pozadí stránky

DocuSign v pracovním právu – bez novely zákoníku práce nelze na dálku podepisovat efektivně a bez rizika

DocuSign v pracovním právu – bez novely zákoníku práce nelze na dálku podepisovat efektivně a bez rizika

Zákoník práce – brzda plné digitalizace pracovního práva

V našem minulém příspěvku jsme vysvětlili, že existují dvě kategorie dokumentů v pracovním právu – tou první jsou tzv. důležité pracovněprávní dokumenty (menšina; říkejme jim písemnosti), které není snadné elektronicky doručovat, a druhou skupinou jsou pak ostatní dokumenty (většina), které je možné doručovat podle benevolentnějších pravidel občanského zákoníku.

Aktuálně na trhu vnímáme tři přístupy k elektronizaci písemností:

  • firma sice musela na přání své matky DocuSign zavést, ale netuší, jak s ním pracovat (v personální agendě ani mimo ni),
  • firma zvolila již před pandemií robustnější řešení, které se jí osvědčilo, jenže některé části agendy se ani tak nepodařilo plně zdigitalizovat nebo takové řešení není plně v souladu s požadavky zákoníku práce, anebo
  • firma zavedla DocuSign a používá jej na veškeré pracovněprávní dokumenty.

Jak asi tušíte, ani jeden z přístupů není plně digitální a současně bez rizik. Je sice možné DocuSign vylepšit o podepisování kvalifikovanými elektronickými podpisy a naplnit literu zákona, ale náklady na jeho provoz a koordinaci všech zaměstnanců se pak vyplatí spíše ve velkém objemu. Je také možné elektronicky podepisovat za fyzické přítomnosti všech stran, a tím se snažit vyhnout regulaci doručování v zákoníku práce. A konečně mnozí rezignují na nepraktická a přežitá pravidla v zákoníku práce, podepisují vše, jak se mi zlíbí, a doufají, že se jim vyhne kontrola nebo dostanou jen nízkou sankci.

To ale není digitalizace ani efektivní práce na dálku, kterou česká společnost potřebuje. Jelikož nemáme ani soudní rozhodnutí, která by pracovala s nejnovějšími právními předpisy o elektronickém podepisování (zejm. nařízení eIDAS a jeho koncept elektronického podpisu), není divu, že se kvůli přetrvávajícím rizikům zaměstnavatelé v České republice nadále brání plné digitalizaci personální agendy. To je ale přeci ohromná škoda!

 

Novela jako jediné řešení

Je bez diskuse, že hlavní brzdou plné digitalizace pracovního práva a zavádění DocuSign a dalších řešení elektronického podepisování a doručování je samotný zákoník práce a dlouhodobý postoj státní správy k reálné digitalizaci. Pravidla doručování elektronických písemností v zákoníku práce jsou s ohledem na rychlou digitalizaci společnosti nadále neudržitelná a potřebují radikální revizi. Není tak nic jednoduššího, než tato tržně zcela nevyhovující pravidla změnit. S tím by mělo ale souviset i následné vzdělávání celé společnosti i soudců. Právě od nich totiž budeme očekávat liberálnější přístup k elektronickému podepisování po vzoru většiny ostatních moderních evropských zemí.

Proto jsme spolu s dalšími experty – advokáty i klienty – více jak půl roku pracovali na návrhu novelizace zákoníku práce, který tyto problémy řeší. Věříme, že nalezne podporu v Parlamentu ČR stejně jako jiné digitalizační zákony z poslední doby. Pevně totiž doufáme, že se všechny udržitelné platformy jednoduchého elektronického podepisování na českém trhu, jako např. DocuSign, stanou novým standardem pro personální agendu všude tam, kde si jej zaměstnavatelé budou přát, a v případě pracovněprávních sporů budou soudy tento standard podporovat. Pak už by jen stačilo přijmout správné zásady jeho používání, a otevřít tak efektivitě dveře dokořán. Snad se toho jako otevření podporovatelé digitalizace již brzy dočkáme!

Pokud Vás zajímá DocuSign z právního i technického pohledu, přijměte pozvání na hodinový webinář společnosti DocuSign, na němž se pokusíme nastínit právní aspekty řešení. Těšíme se na Vás 24. září 2020 od 9:30 do 10:30; v​​​​ případě zájmu se registrujte pod tímto odkazem.

 

František Korbel / Petra Sochorová / Dalibor Kovář, advokáti ze společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Související články