Dekorativní pozadí stránky

Tradice tradičních a netradičních ochranných známek a jak na ně

Tradice tradičních a netradičních ochranných známek a jak na ně

Tradičně

Tradiční pojetí ochranných známek v České republice umožňovalo před rokem 2019 přihlásit pouze označení, která byla graficky znázornitelná. Těmto ochranným známkám se říká tradiční a stále hrají hlavní roli v počtu přihlašovaných označeních. Jedná se typicky o ochranné známky slovní, obrazové, zahrnující buď pouze obrázek, nebo kombinaci slovního a obrazového prvku, a dále označení prostorová a tvořená pouze barvou. Dalšími graficky znázornitelnými ochrannými známkami mohou být označení poziční a se vzorem.

Ale i tradiční ochranné známky mohou být „netradiční“. Je pro Vás business typické nějaké gesto? Jen do toho, i gesto může být ochrannou známkou! Zdárným příkladem je Usain Bolt, který se rozhodl pro svůj business požádat u Patentového a známkového úřadu USA o registraci obrazové ochranné známky, zobrazující jeho typický vítězný pohyb[1]

Usain Bolt - vítězný pohyb

Netradičně

Vraťme se ale k tématu netradičních ochranných známek. Netradiční ochrannou známkou může být prakticky jakékoliv označení, pokud jsou splněny zákonné požadavky na zápis ochranné známky. Za netradiční ochranné známky se považují označení zvuková, pohyblivá, multimediální a holografická. Všechna ostatní je možné podřadit pod jiná označení.

Využití netradičních ochranných známek sice netvoří velkou část přihlašovaných označeních, ale o to víc zajímavou. Tak například Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) eviduje pět holografických ochranných známek (registrovaných), 120 pohyblivých, 270 zvukových, 58 multimediálních a 470 jiných registrovaných ochranných známek, které nespadají po žádnou jinou kategorii[2].

V netradičnosti však lze zajít ještě dál. Vedle tradičních netradičních ochranných známek, eviduje praxe označení čichová. Pravda je, že získat ochranu pro taková označení u EUIPO není možné, protože není jednoduché vymezit, jak co voní; přiložení vzorků s vůni EUIPO neumožňuje. Argumentem je, že každý vnímá vůni či pach jinak. Stejný osud postihl i ochranné známky pocitové a chuťové. V minulosti EUIPO zaregistrovalo pouze jednu čichovou ochrannou známku „vůně čerstvě posečené trávy“ pro vůni tenisových míčků[3], když to ještě bylo možné. Naopak Patentový a známkový úřad USA registraci čichové ochranné známky umožňuje.

 

Virtuální svět

Dalším velmi zajímavým prvkem, vstupujícím do hry o ochranné známky, jsou digitální výrobky a NFT (non-fungible tokens). Podrobněji jsme Vás na našem blogu o tématu virtuálních výrobků a NFT již dříve informovali. Obchodní společnosti začínají mohutně přihlašovat ochranné známky pro virtuální výrobky, kterou budou moci uživatelé používat ve virtuálním světě. Základem pro jejich využití se stává tzv. Metaverse, tedy virtuální prostřední společnosti Meta (dříve Facebook), ve kterém si avataři skutečných osob mohou zajít na nákup, interagovat s ostatními avatary či zajít do restaurace. EUIPO zaznamenalo zvýšený zájem o ochranu označení pro virtuální výrobky, které řadíme do třídy 9; tyto musí být dostatečně specifikované, nestačí uvést pouze obecně „virtuální produkty“. Zároveň vzniklo nové Niceského třídění, jehož verze 12 (2023) mimo jiné doplňuje třídu 9 o nové výrobky „downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens“. K tomu EUIPO připravuje nové pokyny pro průzkum přihlášek ochranných známek, které budou žádat o ochranu pro virtuální produkty a NFT.

 

Jak je vidět, známkoprávní ochrana poskytuje široké pole možností, jak ochránit a zároveň zatraktivnit svůj business. Pokud jste doposud váhali chránit svůj business ochrannou známka, směle do toho, konkurence nespí.

 


[1] Přihláška obdržela sériové č. 97552042 a v současné době je podrobována průzkumu ze strany úřadu, aktuální informace lze najít zde: Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov)

[2] Zdroj: databáze ochranných známek EUIPO 

[3] Jedná se o EU TM 000428870, její registrace trvala skoro 4 roky. Ochranná známka pozbyla platnosti, když ji vlastník neprodloužil po 10 letech trvání.

 

Zdroje článku

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.