Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl VI.

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl VI.

V květnu se již začali soutěžní úřady a soudy vracet k novému normálu. Minule jsme informovali o Evropské komisi (EK) a unijních soudech. Dnes můžeme zmínit např. francouzský soutěžní úřad, který oznámil, že znovu provádí ústní jednání a že od konce června znovu poběží zákonné a další lhůty.

 

Veřejná podpora

EK je i nadále aktivní zejména v oblasti veřejné podpory. Ve sledovaném období jsme napočítali 25 nově schválených podpor. Od počátku  koronavirové krize schválila EK již 172 veřejných podpor (viz též aktualizovaný přehled schválených COVID-19 podpor).

Mezi schválenými podporami je i program státních záruk za úvěry pro podniky postižené koronavirovou pandemií s maximálně 500 zaměstnanců. Program bude spravovat Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Statistiky ukazují masivní rozdíly mezi množstvím prostředků pumpovaných do ekonomik ze strany jednotlivých členských států. Téměř polovina povolených koronavirových podpor připadá na Německo, což dělá komisařce pro soutěž, Margrethe Vestager, starosti, neboť tato skutečnost může vést k narušení soutěže a jednotného trhu.

Další díl má seriál podpor pro dopravní společnosti. Podmínkou schválení podpory společnosti Lufthansa ze strany EK bylo mj. uvolnění 24 startovacích, resp. přistávacích slotů ve Frankfurtu n. M. a v Mnichově.

Kromě mnoha stížností Ryanairu (tentokrát si stěžuje na podporu pro Lufthansu, podal i žalobu týkající se Air France) se ozývají i další podniky. Např. němečtí alternativní železniční dopravci brojí proti veřejné podpoře pro německého národního dopravce Deutsche Bahn.

Dovolená spolupráce mezi konkurenty v dobách COVID-19

Pokračuje i povolování spoluprací v rámci sektorů důležitých pro zvládání pandemie COVID-19. Např. v Nizozemí byla schválena intenzivní spolupráce mezi nemocnicemi, nemocničními lékárnami a dodavateli léků, jejímž cílem má být zabránit nedostatku základních léků.

Šetření protisoutěžních jednání souvisejících s COVID-19

Portugalský úřad uložil v rámci předběžného opatření portugalské profesionální fotbalové lize, aby okamžitě ukončila dohodu o nepřetahování hráčů (tzv. no-poach agreement). Dohoda zakazovala najmutí hráče jiného klubu první nebo druhé fotbalové ligy, který jednostranně ukončil smlouvu z důvodů souvisejících s COVID-19.

Jak COVID-19 ovlivňuje vymáhání soutěžního práva

Španělský soutěžní úřad by pandemií donucen změnit svůj letošní plán aktivit. Základní cíle se nezměnily, plán byl ale doplněn o šetření protisoutěžních jednání souvisejících s vypuknutím pandemie COVID-19, včetně případů, které byly ohlášeny do jeho speciální koronavirové mailové schránky. Dále pak chce poskytovat zvýšenou podporu veřejným orgánům v oblasti veřejné podpory, veřejných zakázek a regulaci ekonomické obnovy.

Německý parlament přijal novelu soutěžního zákona reagující na pandemii. Spojení notifikovaná mezi 1. 3. a 31. 5. 2020 mají prodlouženou první fázi na celkem dva měsíce a druhou fázi na celkem čtyři měsíce. Pozastaven byl také přírůstek úroků z prodlení u pokut, které nyní nemohou sankcionované podniky uhradit z důvodu své ekonomické situace, a to až do 30. 6. 2021.

Německá vláda pak schválila návrh zákona, podle kterého budou akvizice v oblasti kritických medicínských služeb podléhat schválení německé vlády.

Pandemie znovu přinesla volání po posilování evropských/národních šampionů v rámci kontroly spojení. Opakuje se tak scénář, který jsme zaznamenali po zákazu spojení Siemens/Alstom, i se stejnými aktéry – Francií a Německem.

COVID-19 však nezastavil běžnou soutěžní agendu

Zaznamenáníhodné jsou zejména aktivity unijních soudů. Velký rozruch v odborných kruzích i v telekomunikačním sektoru vzbudil Tribunál, když zrušil několik let staré rozhodnutí EK zakazující spojení dvou mobilních operátorů ve Spojeném království – O2 UK/Hutchison. Podle Tribunálu nepředložila EK žádné důkazy o tom, že fúze povede k omezení soutěže přesto, že jím nevzniká dominantní postavení. Konkrétně nebyly předloženy důkazy pro to, že Hutchison byl významnou soutěžní sílou, že spojení by mělo negativní dopad na dohody o sdílení infrastruktury, ani že spojení by mělo negativní dopady na konkurenty.

SDEU pak zrušil (pouze) některé části rozhodnutí EK týkajícího se kartelu výrobců elektrických kabelů. Hlavním důvodem byla skutečnost, že část deliktu nebyla obsažena ve sdělení výhrad, a příslušný podnik tudíž neměl možnost se proti obviněním bránit.

Portugalský soutěžní úřad nebyl jediným, kdo minulý měsíc využil zřídka aplikovaného nástroje předběžného opatření. Slovenský PMÚ vydal předběžné opatření proti společnosti CHEMES Humenné. Ta je šetřena pro možné zneužití dominantního postavení tím, že své odběratele energií a dalších médií v rámci průmyslového parku nutí odebírat veškeré produkty jen od ní. Jednomu z odběratelů v rámci této strategie pozastavila dodávky. Předběžné opatření směřovalo k jejich obnovení. Vzhledem k tomu, že následně byly dodávky obnoveny, PMÚ předběžné opatření už i zrušil.

V jednom z našich předchozích příspěvků jsme informovali o nečekaném (dočasném) povolení spojení mezi Amazon a Deliveroo, ke kterému došlo právě s ohledem na pandemii COVID-19. Nyní se proti tomuto povolení ozývají hlasy z tábora konkurence: Just Eat a Domino’s.

Belgický soutěžní úřad pak řeší stížnosti fotbalových klubů na fotbalovou asociaci: Jednomu z klubů nedala ligovou licenci z údajného důvodu, že neprokázali finanční životaschopnost, dostatečnou certifikaci trenéra a dostatečnou kapacitu stadiónu. Další kluby si pak stěžovaly na skutečnost, že president asociace je současně ředitelem jednoho z klubu, resp. že jiný klub byl donucen k sestupu do druhé ligy, ačkoli sezóna nebyla dohrána.

Řecký soutěžní úřad (asi jeden z nejaktivnějších v době pandemie) pokračuje ve svých vyšetřovacích aktivitách. Tentokrát provedl místní šetření u distributorů tištěných médií.

Nelze však ani zapomenout na legislativní aktivity. Přes pandemii COVID-19 pokračují členské státy v pracích na implementaci ECN+ směrnice (tentokrát reportuje Finsko a Litva).

EK zahájila veřejnou konzultaci k otázce prodloužení trvání pravidel výjimky pro de minimis podpory pro podniky poskytující základní veřejné služby do prosince 2023. Účinnost současných pravidel má totiž vypršet v prosinci tohoto roku.

Zdroje článku

Související články