Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl II.

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl II.

Všichni bychom si přáli, aby se svět co nejrychleji vrátil do původních kolejí, a to i v oblasti soutěžního práva. Soutěžní úřady však pochopitelně stále nefungují v běžném rytmu. Naopak, dějí se věci v jiných časech málo představitelné. Dánsko tak např. pozastavilo běh lhůt v rámci kontroly fúzí, což může způsobit tamním podnikům komplikace při dokončování transakcí, které podléhají povolení.

Většina soutěžních úřadů se snaží fungovat ve všech svých oblastech. Celkem pochopitelně převzala iniciativu Komise. Ta v uplynulém týdnu zřídila internetovou stránku, na které mohou podniky hledat rady, jak se chovat na trhu během pandemie. Tato stránka uvádí i zvláštní e-mailovou adresu, prostřednictvím níž podniky mohou požádat o individuální (neformální) poradenství. Účelem je umožnit co nejrychlejší uskutečnění těch forem spolupráce mezi podniky, které pomáhají v krizi. Stránku dedikovanou pandemii má i ÚOHS, zvláštní (individuální) poradenství na ní však zatím nenabízí. Zato např. lucemburský soutěžní úřad již také vydal pokyny ohledně spolupráce podniků během krize.

Podobně jako při poslední finanční a hospodářské krizi po roce 2008 soustředí Komise své zdroje směrem k co nejrychlejšímu rozhodování v oblasti veřejné podpory. V předchozím období od 19.  do 27. 3. vydala v rámci dočasného rámce pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19 14 rozhodnutí a v této činnosti pokračovala i v námi sledovaném týdnu. Napočítali jsme celkem patnáct takových rozhodnutí. Komise 3. 4. i rozšířila tento dočasný rámec tak, aby se vztahoval na opatření boje proti COVID-19 (výzkum a vývoj, ale i rozšíření výroby zdravotnického vybavení) a zmírnění následků utlumení ekonomiky pro zaměstnance (úhrady mzdových nákladů podnikům i OSVČ). V oblasti veřejných podpor byl činný i slovenský PMÚ, který jako koordinátor veřejné podpory vydal souhlasné stanovisko k plánu minimální (de minimis) pomoci malým a středním podnikům (týká se zvýhodněných překlenovacích úvěrů a úrokové dotace).

Soutěžní úřady i nadále sledují chování podniků během pandemie. Katalánský soutěžní úřad šetří navyšování cen nedostatkových výrobků; baskický soutěžní úřad monitoruje praktiky, které mohou ohrozit dodávky výrobků na trh během pandemie. Pod drobnohledem španělských soutěžních úřadů jsou zejména sektory, jako jsou potraviny, desinfekce, zdravotnictví či pohřebnictví. Nizozemský soutěžní úřad pak monitoruje chování společnosti Roche při dodávkách testů na COVID-19.

Některé soutěžní úřady založily zvláštní oddělení, jejichž náplní práce je zejména sledovat škodlivé obchodní a cenové praktiky během pandemie. Učinil tak britský CMA či řecký soutěžní úřad. Většina ostatních soutěžních úřadů, včetně ÚOHS a PMÚ, spoléhá na svou dosavadní strukturu.

Činnost soutěžních úřadů se však netočí pouze kolem COVID-19.

Komise pokračuje v přijímání notifikací fúzí, jiné fúze schvaluje, a to případně i za podmínky splnění závazků. Nelze si však nevšimnout, že COVID-19 má vliv i na již dříve schválené fúze. Německá společnost innogy se svou mateřskou společností e.on podle všeho připravují žádost o prodloužení lhůty, ve které by měla být odprodána maloobchodní část innogy v České republice. To bylo součástí závazku, kterým Komise spojení povolila. Současná pandemie neumožní uzavření odpovídající smlouvy v původním termínu.

Německý soutěžní úřad minulý týden zveřejnil informace o devíti nových přijatých notifikacích fúzí. Naše zkušenosti ukazují, že tamní úřad byl schopen své rozhodování v oblasti neproblematických spojení ještě zrychlit, když v některých případech je schopen rozhodnout o povolení spojení do druhého dne. V České republice ÚOHS v reakci na iniciativu některých soutěžních právníků přislíbil zvážit svůj přístup k povolování výjimek ze zákazu uskutečňování spojení, do konce minulého týdne žádná změna oznámena nebyla.

Slovenský PMÚ zahájil řízení s šesti společnostmi činnými v oblasti stavebnictví v energetickém sektoru pro podezření z bid riggingu.

Činným je i řecký soutěžní úřad, který zahájil sektorové šetření e-commerce a následně spustil veřejnou konzultaci k soutěžním podmínkám na online trzích.

Francouzský soutěžní úřad zastavil v minulém týdnu řízení o zneužití dominantního postavení na trzích doručování balíků domů/mimo domov nastavením věrnostních (retroaktivních) rabatů. K tomuto kroku přistoupil poté, co La Post navrhla závazky spočívající v úpravě nastavení slev.

I italský soutěžní úřad přes složitou situaci v zemi pracuje. Minulé úterý informoval o svých soutěžních aktivitách z první poloviny března. Jednalo se o schválení dvou fúzí a rozhodnutí ve věci zakázaných dohod mezi provozovateli automatických a poloautomatických prodejních automatů týkajících se koordinace obchodních politik ohledně cen a rozdělení trhů. Oznámil však také, že odkládá splatnost uložených pokut splatných v období od 23. 2. do 15. 4. 2020 do 1. 10. 2020.

Činnými byly i unijní soudy. Nejprve sice oba odročily veškerá ústní jednání. Nicméně ve čtvrtek 2. 4. 2020 SDEU vydal rozsudek ve věci Budapest Bank, ve které mj. potvrdil závěry AG Bobka, že zakázaná dohoda může současně představovat cílové i efektové omezení soutěže.

O tom, že soutěžní svět se i nadále točí, svědčí ostatně i „legislativní“ činnost soutěžních úřadů. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k cestovní mapě revize oznámení o relevantních trzích z roku 1997. To je samo o sobě pozoruhodné, jedná se o služebně nejstarší platné soft law Komise. Portugalský soutěžní úřad pak zase předložil návrh zákona implementujícího směrnici ECN+ do vnitrostátního práva.

V České republice se mezitím legislativní činnost týkající se soutěžního práva a soutěžního úřadu dostala na vedlejší kolej. Není tedy zřejmé, zda a v jaké podobě bude přijata ještě nedávno tolik diskutovaná novela zákona o významné tržní síle, zákon o kolektivních žalobách nebo zda a v jaké podobě bude český zákonodárce reflektovat směrnici ECN+.

Zdroje článku

Související články