Dekorativní pozadí stránky

Retro láká. Jaké jsou ovšem nástrahy takových ochranných známek?

Retro láká. Jaké jsou ovšem nástrahy takových ochranných známek?

Zavzpomínat na staré dobré časy je hezké, proto chtějí mnozí této nostalgie využít a nabídnout zákazníkům retro zboží, ideálně pod stejným názvem, pod jakým si pamětníci dané zboží vybaví. Užití nebo registrace takového názvu má ale možné nástrahy, které je dobré znát a počítat s nimi. Jaké to jsou, si ukažme na příkladech z praxe.

Téma užívání a přihlášení ochranných známek pro označení, která byla kdysi v minulosti všeobecně známá a mezi veřejností rozšířená, je v poslední době velmi oblíbené. Jde tak v ruku v ruce se současným retro trendem, kdy zákazníci žádají zboží „svého dětství“. Výrobci zboží v souladu s tímto trendem uvažují o přihláškách ochranných známek pro označení, která byla v minulosti pro dané zboží hojně užívána, nyní již delší dobu užívána nejsou, případně již dokonce expirovala i kdysi zapsaná ochranná známka.  

Nicméně je nutné se zamyslet nad tím, zda takové využití v minulosti známého označení, nemůže stále představovat porušení práva. Například by se mohlo jednat o důvod  pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, protože nebyla podána v dobré víře. Nejen česká právní úprava ochranných známek totiž připouští prohlášení (již zapsané) ochranné známky za neplatnou v případě, že ji její majitel nepodal v dobré víře. 

Nedostatek dobré víry může nastat například tehdy, když je retro ochranná známka sice zapsána, ovšem její majitel ji delší dobu neužívá. Pokud chcete takovou ochrannou známku přihlásit pro sebe, je nutné si zjistit, zda se starší ochranná známka skutečně pro výrobky a služby, pro které je zapsána, neužívá (nebo ještě v nedávné minulosti neužívala). Dále je nutné dbát na to, aby Vaším záměrem nebylo parazitování na pověsti této starší ochranné známky, která ještě může přetrvávat dlouho poté, co známka přestala být užívána (případně dokonce již zanikla). 

Uvedeme dva příklady, kterými se Evropský soudní dvůr (ESD) ve své rozhodovací praxi zabýval a které mohou napovědět hranice mezi dobrou a zlou vírou: 

SIMCA

Říká Vám něco auto Simca? Proslulá francouzská automobilka, jejíž auta pronikla i na československý trh. Nyní mrtvá značka, ale stále určitým způsobem proslulá. Taková zbytková proslulost (ve světle dalších faktorů) pomohla k zneplatnění ochranné známky EU „Simca“ v roce 2014, kterou si nechala zapsat třetí osoba odlišná od původních majitelů značky Simca.

Důvodem pro zneplatnění byla zlá víra této třetí osoby, která tak chtěla bez svého ekonomického a pracovního přičinění parazitovat na proslulosti a dobré pověsti aut Simca. Podotýkáme, že starší ochranné známky nebyly v době přihlášení parazitující ochranné známky užívány, a přesto v kombinaci s proslulostí automobilky přesahující až do dnešních dnů, to stačilo na zneplatnění parazitujícího označení „Simca“. 

NEHERA

Naopak obrazová ochranná známka NEHERA návrh na prohlášení neplatnosti ustála. Soudní dvůr EU řešil případ, kdy dědicové Jana Nehery, zakladatele podniku s oděvy a doplňky v Československu ve 30. letech 20. století, chtěli zneplatnit unijní ochrannou známku NEHERA, zapsanou pro různé druhy výrobků z kůže, oblečení a domácí textilie. Dědicové tvrdili, že majitel unijní ochranné známky nebyl v době přihlášení v dobré víře, protože neoprávněně těžil z dobré pověsti dřívější ochranné známky Jana Nehery – podotýkáme, že tato zanikla již v roce 1946 a před soudem nebyla ani prokázána jakákoliv, byť zbytková, proslulost označení NEHERA.

Z daného rozhodnutí vyplývá, že i když majitel ochranné známky věděl o existenci starší zaniklé ochranné známky, nemusí to automaticky znamenat jeho zlou víru, ani parazitování na pověsti a proslulosti. Bude tomu tak především v případech, kdy majitel mladší ochranné známky vyvíjí vlastní pracovní a finanční úsilí na vybudování a pěstování image svého označení. 

Závěrem

Proto pokud uvažujete o přihlášení retro označení, které bylo na trhu v nedávné minulosti, důrazně doporučujeme si vždy nechat provést podrobnou rešerši, která zjistí, zda starší označení ještě požívá ochrany. Taková ochrana nemusí být pouze ve formě zapsané ochranné známky, ale může spočívat v proslulosti známky již zaniklé. V neposlední řadě může být zásah do staršího označení považováno za určitých okolností také za nekalou soutěž. 

Obraťte se na nás, rádi Vám s touto a další související tématikou poradíme a nastavíme to nevhodnější a nejefektivnější řešení pro Vaše známkoprávní portfolio. Je lepší se dopředu připravit, než v budoucnu řešit nákladné a zbytečné spory. 

Související články
Válka o Krtkův dort
Karolína Steinerová, Lucie Šímová

Válka o Krtkův dort

Co se Vám vybaví, když se řekne Krtkův dort? Tak by se dal shrnout spor, který vedli dva známí výrobci práškových směsí na pečení – potravinářský Goliáš, Dr. Oetker (jako žalobce), proti českému Davidovi, společnosti Labeta (jako žalovanému). A právě vyobrazení dezertu v podobě krtčí hromádky na oba