Dekorativní pozadí stránky

Válka o Krtkův dort

Válka o Krtkův dort

Co se Vám vybaví, když se řekne Krtkův dort? Tak by se dal shrnout spor, který vedli dva známí výrobci práškových směsí na pečení – potravinářský Goliáš, Dr. Oetker (jako žalobce), proti českému Davidovi, společnosti Labeta (jako žalovanému). A právě vyobrazení dezertu v podobě krtčí hromádky na obalu Drobeného dortu Labety bylo oním pomyslným jablkem sváru. 

Otázka zněla zdánlivě jednoduše – může jeden soutěžitel upírat ostatním právo užívat vyobrazení dortu ve tvaru kulové úseče? 

Krajský soud v Hradci Králové byl toho názoru, že ano. Vyhověl totiž v prvním stupni žalobě společnosti Dr. Oetker a zakázal Labetě uvádět na trh Drobený dort v obalu, který na přední straně prezentoval vyobrazení dortu ve tvaru kulové úseče, případně kulové úseče s řezem. (Pro ty z nás, kteří nevládnou matematickými pojmy - krtčí hromádku lze matematicky vyjádřit jako kulovou úseč; wikipedie hovoří o části koule odříznuté rovinou.)

Prvostupňový soud konstatoval, že Dr. Oetker a Labeta jsou přímými konkurenty na trhu v oblasti potravin práškového typu a obal Drobeného dortu Labety s vyobrazením dortu kulovitého tvaru vyvolává nebezpečí záměny a parazituje na pověsti Krtkova dortu Dr. Oetkera, který se pro žalobce stal příznačným.

Vrchní soud v Praze byl však opačného názoru a rozsudek soudu prvního stupně změnil. Dospěl totiž k názoru, že příznačným se pro žalobce nestalo vyobrazení dortu ve tvaru kulové úseče, ale pouze název dortu v tomto tvaru, Krtkův dort (který je také chráněn ochrannou známkou). Slovní spojení Krtkův dort však obal Drobeného dortu neobsahuje a liší se i v dalších prvcích – barva podkladu, font a barva písma, logo. Dle závěru odvolacího soudu se tak obaly Krtkova a Drobeného dortu liší natolik, že si je průměrný spotřebitel nesplete a bez problémů je od sebe odliší. Vrchní soud v Praze shrnul, že vzhledem k tomu, že vytýkané jednání Labety (užívání vyobrazení dortu ve tvaru kulové úseče) není v rozporu s dobrými mravy soutěže a není ani způsobilé přivodit komukoli újmu, žalovaný se nekalé soutěže nedopustil.

O tom, že války dortů nejsou ničím zvláštním a případ toho Krtkova není sporem ojedinělým. svědčí i fakt, že podobná právní bitva už téměř dvě století probíhá mezi Vídeňskými legendami, Hotelem Sacher a Café Demel. Soudní řízení samotné, vedeno mezi lety 1954 a 1963, skončilo mimosoudním smírem, přiznávajícím Hotelu Sacher právo označit právě jeho dort jako „Original Sacher-Torte“. Ovšem diskuze o tom, který z obou čokoládových dortů je ten pravý, původní a tradiční rezonuje ve vídeňských kavárnách dodnes. Hotel Sacher, se kterým je dort minimálně svým názvem nepopiratelně spjat, těží jak z rodinného jména, tak silného marketingu, na kterém je postavena asociace nejednoho mlsného zákazníka při vyhledání slavného čokoládového moučníku. 

Sami jsme zvědavi, jestli si potravinářský kolos Dr. Oetker nechá rozhodnutí odvolacího soudu „líbit“ nebo podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Nicméně zatím můžete i nadále volit, zda si ke své odpolední kávě dáte krtka od Labety nebo Dr. Oetkera. My zatím budeme pozorně sledovat, zda bude mít válka o Krtkův dort ještě dohru. 

Jak je tato problematika složitá, víme moc dobře. Pro naše klienty zcela běžně posuzujeme názvy a obaly produktů tak, aby nemohlo dojít k záměně s konkurenčními produkty a nedošlo také k poškozování ochranných známek třetích osob. Předem provedená právní rešerše je totiž mnohem levnější, než následné spory a stahování výrobků z trhu.

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke