Dekorativní pozadí stránky

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádkem a morálkou”.

Co mají společného Al Capone, Bonnie a Clyde, Tony Montana (Scarface) a Don Corleone (Kmotr)? 

  • Všichni jsou vnímáni jako zločinci (ať jde o postavy skutečné či fiktivní),
  • jejich obraz u veřejnosti je spoluutvářen literaturou a filmy,
  • o všech se dá říct, že jsou populární (svým způsobem),
  • a „IP fun fact“ na konec – ve všech případech jsou jejich jména registrována jako ochranné známky EU, a to i přesto, že se nepochybně dopustili závažných, ač v některých případech smyšlených, zločinů.

Jedno jméno však v první lize „registrovaných gangsterů“ chybí. Ač by se to s ohledem na téměř mytický charakter postavy, které patří, nabízelo. Pablo Escobar. Jeho jméno byste v registru Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) hledali marně. 

O co šlo?

Společnost Escobar Inc., která spravuje majetek rodiny Pabla Escobara, podala v září 2021 k EUIPO přihlášku slovní ochranné známky „Pablo Escobar“. Přihláška byla zamítnuta s odkazem na čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017, o ochranné známce Evropské unie („Nařízení“), tedy pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy.Proti rozhodnutí (odkaz na rozhodnutí T-255/23 ZDE) podala společnost Escobar Inc. odvolání, které odvolací senát EUIPO zamítl, a následně žalobu. 

Pablo Escobar jako Robin Hood Kolumbie

V žalobě společnost Escobar Inc. mj. tvrdila, že čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení musí být uplatňován obezřetně a úzce a porušení veřejného pořádku a dobrých mravů by mělo být shledáno pouze tehdy, pokud je označení skutečně vnímáno jako neslučitelné se základními morálními hodnotami a normami společnosti. 

Zásadní argument společnosti Escobar Inc. spočíval v tom, že jména postav, jako např. Robin Hood, která se stala mytickými, symbolickými nebo archetypálními v hlavním proudu populární kultury, i když jsou spojena se zločiny, nespadají do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení. V souladu s tím, již byly jako ochranné známky EU zapsána jména jako Bonnie a Clyde, Al Capone nebo Che Guevara. Pablo Escobar se díky svým četným dobrým skutkům pro chudé v Kolumbii stal mýtickou postavou v mainstreamové populární kultuře, o čemž svědčí heslo o něm v internetové encyklopedii Wikipedia, úspěšný seriál "Narcos" vysílaný po celém světě, včetně Španělska, a skutečnost, že se mu za jeho života přezdívalo "Robin Hood Kolumbie" (viz odst. 14 Rozhodnutí).

Společnost Escobar Inc. dále namítala, že tím, že odvolací senát odmítl zapsat přihlašovanou ochrannou známku na základě údajných trestných činů přisuzovaných Pablu Escobarovi, porušil povinnost vyplývající z judikatury zohlednit základní právo na presumpci neviny zakotvené v čl. 48 odst. 1 Listiny základních práv EU. 

Pablo není Al Capone ani Clyde

Soud ve svém Rozhodnutí potvrdil správnost závěrů EUIPO, že veřejnost spojuje jméno Pabla Escobara spíše se zločiny spáchanými Medellínským kartelem nebo přímo připisovanými Pablu Escobarovi než s jeho případnými dobrými skutky ve prospěch chudých v Kolumbii. 

Soud zároveň poznamenal, že skutečnost, že jména Bonnie a Clyde nebo Al Capone již byla zapsána jako ochranné známky EU, není způsobilá zpochybnit posouzení, jímž odvolací senát v projednávané věci správně vyložil a použil čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení tak, jak je vykládán judikaturou, s odkazem na konkrétní vnímání jména Pablo Escobar. 

Nakonec soud dodal, že základní právo Pabla Escobara na presumpci neviny nebylo porušeno, protože i když nebyl nikdy odsouzen, je relevantní veřejností vnímán jako symbol organizovaného zločinu odpovědný za četné trestné činy.

A co Don Corleone?

Soud tedy, stejně jako EUIPO v předcházejícím řízení, vycházel při posouzení případu z principu „vnímání přihlašovaného jména veřejností“. Jinými slovy, skutečnost, zda Pablo Escobar (ne)spáchal zločiny, které mu jsou připisovány literaturou nebo filmy, není pro zápisnou způsobilost relevantní. Stačí, že veřejnost věří tomu, že je má na svědomí. 

Nicméně to samé se dá říct o ostatních postavách z ligy zlounů, ať již skutečných, nebo smyšlených! Al Capone byl stejně jako Pablo zločinec… Stejně jako Pablo nebyl nikdy odsouzen (za násilné trestné činy) a částí veřejnosti byl dokonce vnímán jako dobrodinec. Přesto se Al Capone své ochranné známky dočkal. To samé Bonnie a Clyde. A to nemluvím o „Stalinových sušenkách, které vládnou!“ (viz ochranná známka č. 11583572 „STALIN COOKIES! COOKIES THAT RULE!“, která byla u EUIPO zapsána od roku 2013; odkaz ZDE). 

A jak do celého konceptu zapadají jména fiktivních padouchů? Registrovatelnost Dona Corleone a dalších filmových gangsterů nebyla doposud nijak zpochybňována. I oni mají své ochranné známku, i když se nepochybně – a nejen pravděpodobně – dopustili závažných zločinů, které jsou v rozporu s „nedělitelnými a univerzálními hodnotami, na nichž je založena Evropská unie“.

Závěr

Jisté je jedno, označení, které někdo vnímá „jen“ jako nevhodné nebo nevkusné, je někým jiným vnímáno jako synonymum pro utrpení a útok na etické principy a morálku. Zároveň se bohužel dle Rozhodnutí nelze spolehnout ani na praxi EUIPO, která se ve výkladu § 7 odst. 1 písm. f) Nařízení zdá být minimálně velmi nekonzistentní.

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.
Válka o Krtkův dort
Karolína Steinerová, Lucie Šímová

Válka o Krtkův dort

Co se Vám vybaví, když se řekne Krtkův dort? Tak by se dal shrnout spor, který vedli dva známí výrobci práškových směsí na pečení – potravinářský Goliáš, Dr. Oetker (jako žalobce), proti českému Davidovi, společnosti Labeta (jako žalovanému). A právě vyobrazení dezertu v podobě krtčí hromádky na oba