Dekorativní pozadí stránky

Právní příručka pro filmaře: vývojová fáze je základem každého úspěšného projektu

Právní příručka pro filmaře: vývojová fáze je základem každého úspěšného projektu

Vývojová fáze je základním pilířem výroby filmů, seriálů nebo reklam. Ať už jde o nízkorozpočtový true crime dokument anebo hollywoodský blockbuster, producent a jeho partneři vždy musí před zahájením natáčení vyřešit základní otázky týkající se nově vznikajícího snímku. V tomto článku, prvním z naší série mapující filmové a seriálové produkce, se dozvíte, jaké právní otázky se ve fázi vývoje nejčastěji řeší a co vše udělat pro to, aby Váš projekt stál na pevných základech.

Bez scénáře to nepůjde

Vývojová fáze slouží především k tomu, aby dosavadní náměty a nápady dostaly konkrétní podobu. Klíčovým výstupem je proto scénář (popř. synopse) a související materiály jako teasery, storyboardy a koncepty/artworky, které pomáhají snímek vizualizovat a na jejichž základě následně probíhá samotná produkce.

Práva ke scénáři, potažmo podkladům, ze kterých scénář vychází (typicky kniha či videohra) a souvisejícím materiálům musí producent s příslušnými nositeli práv (scénárista, dramaturg a jiní autoři) smluvně zajistit tak, aby je následně mohl použít pro výrobu daného snímku. Vypořádání práv k těmto stěžejním materiálům je klíčové, protože jakékoli právní nedostatky či spory mohou dokonce zablokovat následnou produkci. 

Klíčem k úspěchu je připravenost

Ve vývojové fázi je rovněž potřeba řešit zajištění základních předpokladů pro následnou výrobu. Z personálního hlediska jde především o zasmluvnění (alespoň na bázi smlouvy o smlouvě budoucí) protagonistů, režiséra, servisních produkcí, popř. dalších důležitých členů štábu (kameramani, mistři zvuku, střihači). 

Důvod je prostý, příslušné osoby si po uzavření smlouvy vyblokují na projekt kapacitu a producent zase zasmluvnění využije jako argument podporující kredibilitu projektu. V této souvislosti upozorňujeme, že všechny osoby kreativně přispívající k výrobě snímku musí mít ve svých smlouvách zejména robustní klauzule ohledně práv duševního vlastnictví – bez nich by totiž zasmluvnění bylo v zásadě zbytečné (každý rozumný financiér filmu navíc bude vypořádání práv těchto osob po producentovi požadovat). 

Vedle personálního obsazení musí producenti identifikovat a případně i zajistit lokace pro navazující výrobu. U velmi žádaných míst, jako jsou studia Barrandov a jiné vyhlášené české lokace, je nutné řešit rezervace/zábory se značným předstihem, a také techniku potřebnou pro realizaci projektu. 

Již v této fázi je ideální řešit otázku pojištění, které bude pokrývat právní a finanční rizika spojená s výrobou snímku (producent už bude mít zpravidla základní pojistku, ale zahraniční studia mívají specifické požadavky).

Cash is king

Jakmile má producent představu o tom, jak bude projekt vypadat a kolik bude přibližně stát, je potřeba řešit otázku financování. Pokud se nejedná o model plně financované produkce „na objednávku“ typické pro tvorbu filmových studií, producenti často potřebují finance již pro realizaci vývojové fáze, protože vytvoření hlavních materiálů a zajištění klíčových osob je relativně nákladnou záležitostí. 

Základem pro získání financování je tak zejména dobře připravená prezentace, rozpočet a harmonogram celého projektu, které umožní případným financiérům možnou investici do projektu adekvátně zhodnotit a následně uzavřít tzv. deal memo anebo smlouvu o vývoji či koprodukci. 

Pokud je financování poskytováno soukromými investory (televize, streamingové platformy, studia), je dále potřeba počítat s tím, že tyto osoby budou chtít svoji investici do projektu adekvátně zajistit. V praxi se nejčastěji jedná o mix technických opatření (např. pravidelný reporting ohledně stavu projektu, rozložení financování do etap), mechanismů poskytujících investorovi (výhradní) práva k jednotlivým výsledkům vývoje (např. exkluzivní vysílací práva pro určité území, možnost vstoupit do koprodukce) a stanovení podílu financiéra na zisku[1]. Smysl je jednoduchý – producent získává peníze a financiér zase možnost zasahovat do realizace projektu a podíl na snímku (zejména na právech a výnosů z něj). 

Producent může získat financování taktéž ze strany státních fondů kinematografie (v České republice ve formě pobídek anebo podpory) – tyto jsou však spíše doplněním rozpočtu a samy o sobě pro realizaci projektu ve většině případů nestačí. 

Po vyřešení otázky financování už standardně zbývá „jen“ pustit se do práce a směřovat k zahájení produkce, které se budeme věnovat v dalším díle této série.

Závěr

Vývojová fáze je základem výroby filmové a seriálové produkce, kterou není radno podceňovat. Smluvní vztahy vznikající v této fázi jsou klíčové pro produkci a následnou distribuci snímku, a proto je jim potřeba věnovat náležitou pozornost. 

Pokud byste potřebovali s výše uvedenými otázkami jakkoli pomoci, můžete se na nás kdykoli obrátit. Pro filmové a televizní právo máme v naší kanceláři specializovaný tým, který se na denní bázi zabývá otázkami výroby audiovizuálních děl a je Vám plně k dispozici k řešení jakékoli situace. 


 


  • [1] – U nadnárodních studií je potřeba počítat i s tím, že producent bude muset s ohledem na zajištění compliance respektovat i různé interní dokumenty, jako například antikorupční politiky atp.
Související články