Dekorativní pozadí stránky

Pavel Zahradníček

U řady činností, se kterými se setkávám, mám rád strukturu, logičnost a (až matematickou) přesnost. Tyto atributy jsou příznačné pro technické obory a technologie, v jejichž blízké přítomnosti jsem vyrůstal a které mě nepřestávají fascinovat dodnes. Nejen z těchto důvodů se věnuji právě technologickému a datovému právu. Tento přístup využívám zejména při tvorbě smluv se softwarovou a ICT tématikou. Občas jen trochu závidím programátorům, že smlouvu nelze, na rozdíl od zdrojového kódu, spustit kompilátorem pro odhalení chybových hlášek, ale mnohdy až sporem mezi stranami. Nemenší zaujetí pak využívám při rozkrývání komplexních datových toků v rámci zpracování osobních údajů, nastavování obchodních vztahů v rámci vývoje technologických řešení či při strukturování složitějších transakcí a v oblasti M&A. Svůj přístup k práci pak rád přizpůsobuji tomu, aby vyhovoval jak globálním korporacím, tak technologickým startupům a investorům z venture kapitálového světa.

pavel.zahradnicek@havelpartners.cz
Články autora