Dekorativní pozadí stránky

Podpora elektromobility v Česku a na Slovensku – jaké jsou příležitosti?

Podpora elektromobility v Česku a na Slovensku – jaké jsou příležitosti?

Evropský elektromobilový průmysl je na vzestupu. Během minulého roku bylo v rámci Evropské unie registrováno opět více než milion nových osobních elektromobilů a z dostupných dat je zřejmé, že číslo i nadále poroste. V popředí pomyslného žebříčku prodeje stojí především severské státy. Zajímalo by Vás ale, jak si vede Česko, Slovensko či naši sousedé? A existují dotace, které Vám mohou pomoci k vysněnému vozidlu? Vše podstatné se dozvíte v našem článku. 

ČESKÁ REPUBLIKA

Nezačneme příliš pozitivně, když prozradíme, že počet nově registrovaných bateriových elektrických vozidel (BEV) v Česku představuje za minulý rok pouze 3 % z celkového počtu registrací. V roce 2023 bylo v zemích EU zaregistrováno celkem 1,5 milionu bateriových elektrických vozidel (BEV) a jejich podíl na všech registrovaných vozidlech tak vzrostl na 14 %. 

V rámci porovnání jednotlivých zemí se Česko ocitá na samotném konci žebříčku, za ním zůstává pouze Chorvatsko a Slovensko. Na vrcholu stojí Švédsko s 38 % prodaných vozidel, stydět se ale nemusí ani naši sousedé. Rakousko a Německo obsazují přední místa se svými přibližně 19 a 18 %.

Na českých silnicích nyní jezdí přes 22 tisíc osobních bateriových elektromobilů; jejich počet se za rok 2023 navýšil o 6 700 kusů. Většina z nich je přitom zakoupena právnickými osobami. Skutečnost, že mezi fyzickými osobami není o nákup elektromobilů takový zájem, může mít na svědomí i nepříznivá situace ohledně systému podpor na jejich pořízení. Zatímco v jiných zemích EU dotace na nákup elektromobilů pro jednotlivce dlouhodobě fungují, Česko v tomto ohledu zaostává. 

Pojďme se tedy podívat, o jaké dotace lze žádat

Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci loňského roku zveřejnilo novou výzvu na podporu elektromobility, která je určena pro osobní a nákladní automobily na elektrický a vodíkový pohon a pro výstavbu dobíjecích stanic. 

Podpora bude poskytována formou bankovní záruky a finančního příspěvku prostřednictvím Národní rozvojové banky. Výzva je určena pro podnikatelský sektor, kterému je stát připraven vyplatit až 1,95 miliardy korun. U osobních automobilů mohou dotace dosáhnout 200 tisíc Kč, u nákladních a vodíkových vozidel dokonce až 300 tisíc Kč. Na pořízení dobíjecích stanic bude možné získat dotaci ve výši až 100 tisíc Kč. 

Žádosti je možné podávat od 1. ledna 2024 do 30. září 2025 na pobočkách Národní rozvojové banky. 

Za zmínku stojí jistě i programy připravované Modernizačním fondem. Program TRANSCom by měl být určen pro soukromý podnikatelský sektor a směřuje na podporu neveřejné infrastruktury, tedy pořízení neveřejných dobíjecích stanic, pořízení osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG) nebo drážních vozidel s alternativním pohonem. 

Druhý program – TRANSGov – bude mířit opět na podporu veřejného sektoru, konkrétně na výstavbu dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla veřejné dopravy a na pořízení vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (opět na elektřinu, vodík i bioCNG/LNG). 

Nyní jsou oba ve fázi probíhajícího dotačního auditu a výzva k podávání žádostí by měla být vydána na začátku roku 2025.  

Jistě jste si všimli, že ani jeden z výše zmíněných projektů nepodporuje nákup elektromobilů fyzickými osobami, které nejsou podnikateli. Podpory a dotace v této oblasti v současnosti chybí. Zájemce může těšit alespoň fakt, že pokud se přeci jen rozhodnou pro pořízení elektromobilu, mohou využít dotaci na dobíjecí stanice pro rodinnébytové domy. O příspěvek ve výši 30 – 60 tisíc Kč mohou žádat do června roku 2025. 

SLOVENSKO

Slovensko sa podľa dostupných údajov v rámci EÚ dlhodobo pohybuje na chvoste v podiele elektromobilov medzi novo registrovanými vozidlami, a to napriek tomu, že vlani ich počet stúpol v porovnaní s rokom 2022 o 87 %. V evidencii osobných a malých úžitkových batériových elektromobilov tak bolo ku koncu roku 2023 približne 10 tisíc vozidiel, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o takmer 4 300 nových vozidiel.

Plánované legislatívne zmeny

Na situáciu v oblasti elektromobility reagovala tiež vláda SR, ktorá v roku 2023 schválila Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Akčný plán obsahuje 16 opatrení a jeho hlavným cieľom je najmä zníženie podielu emisií v doprave či urýchlenie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.

V zmysle Akčného plánu by okrem iného mala byť vyššia cena elektromobilov riešená finančnými dotáciami, čerpanie finančných prostriedkov by malo mať dlhodobý charakter a samotné pravidlá získania príspevkov by mali poskytovať možnosť pokrytia čo najväčšieho množstva dopytu (Akčný plán napr. uvádza, že rýchlosť registrácie nesmie byť jedinou podmienkou získania príspevku). 

Akčný plán ďalej predpokladá napr. zavedenie práva na nabíjací bod („right to plug“). Týmto právom sa má zabezpečiť pre všetkých prístup k nabíjacej infraštruktúre. K realizácii tohto práva má dochádzať prostredníctvom zjednodušenia inštalácie nabíjacích bodov nielen v rodinných domoch a firemných budovách, ale aj v bytových domoch. S týmto právom na nabíjací bod by malo byť spojené tiež zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry (predpokladá sa napr. úplné vypustenie územného konania pri výstavbe nových nabíjacích staníc). 

Lákavými by mali byť aj účtovné a daňové zmeny, kde by malo dôjsť k umožneniu vykazovania výdavkov na služobné nabíjanie elektromobilov v inej ako firemnej sieti (napr. domáca sieť zamestnanca,...) a tieto vykazovať ako riadny daňový výdavok. Daňové zmeny by sa mali týkať tiež zníženia, prípadne odstránenia odvodového a daňového zaťaženia pri daniach za vozidlo.

Akčný plán obsahuje tiež opatrenia zamerané na zmeny v stavebnej legislatíve, výhody pre majiteľov elektromobilov či iné opatrenia, ktoré by mali prispieť k zatraktívneniu elektromobilového trhu na území Slovenska. 

Z dostupných informácií a nedávnych vyjadrení predstaviteľov vlády SR zároveň vyplýva, že konkrétne legislatívne, inštitucionálne a finančné opatrenia na podporu elektromobility na Slovenku by mohli byť predstavené už v najbližšom období. Vláda pritom avizuje, že pôjde o zásadné opatrenia, ktoré budú plne rešpektovať všetky európske a svetové trendy.

Jak jsou na tom ostatní země EU?

Podle údajů dostupných na DATAFORCE je Nizozemsko lídrem v poskytování dotací na elektromobily, a to až do výše 14 tisíc EUR. Následuje Francie, která poskytuje dotace ve výši 8 tisíc EUR. Na třetím místě bylo donedávna Německo s dotacemi ve výši téměř 5 tisíc EUR. Zde se však nyní odehrály velké změny a dotace na elektromobily byla zrušena; po sedmi letech tak končí program, během kterého bylo vyplaceno více než 10 miliard eur. 

Česko i Slovensko bohužel v poskytovaní dotací za ostatními zeměmi EU zaostávají a na podporu elektromobility si budou muset občané obou zemí ještě počkat (tomuto směřování nepomáhají ani současná úsporná opatření vlád či aktuální situace s podporami v Německu, které bývá v našem regionu často inspirací). Přestože se Slovensko dostalo o krok napřed díky svému Akčnímu plánu, mohli bychom se v tomto ohledu my i naši sousedé inspirovat přístupem jiných států.

Plnění Akčního plánu, stejně jako další vývoj v oblasti podpory a rozvoje elektromobility v Česku a na Slovensku, budeme pečlivě sledovat a průběžně komentovat na našem blogu.

Zdroje článku

Související články