Dekorativní pozadí stránky

Ochranné známky a přihlášky EU a jejich (ne)pokračování ve Spojeném království

Ochranné známky a přihlášky EU a jejich (ne)pokračování ve Spojeném království

Zapsané ochranné známky

Pokud máte již platně zapsanou ochrannou známku EU (nebo je pravděpodobné, že bude do 31.12.2020 zapsána, protože byla zveřejněna nejpozději ke 30.9.2020), situace je pro Vás jednoduchá, protože vlastně nemusíte dělat vůbec nic.

Vaše ochranná známka bude automaticky „naklonována“ a stanete se vlastníkem nové zcela shodné národní ochranné známky zapsané ve Spojeném království („Nová UK ochranná známka“). Všechny vlastnosti ochranné známky EU zůstanou v Nové UK ochranné známce zachovány. Pokud Vaše EU známka má například prioritu již od 1.9. 2006, Nová ochranná známka bude mít tuto prioritu také.

Je to vůbec nutné?

Pokud byste z nějakého důvodu o tuto Novou UK ochrannou známku nestáli, je možné ji odmítnout. Nicméně, pokud si nejste zcela jisti, zda Novou UK ochrannou známku v budoucnu ve Spojeném království využijete, bude pro Vás lepší varianta si ji zatím ponechat a případně ji prostě jen později neobnovit. Pokud doba ochrany Vaší EU známky uplyne až po 1.1.2021, musíte již požádat o obnovu jak EUIPO, tak patentový úřad Spojeného království a zaplatit dva správní poplatky. 

Přihlášené ochranné známky

Situace bude ale jiná, pokud máte přihlášku ochranné známky EU zatím ve stadiu přihlášení a nestihnete realizovat její zápis do 31.12.2020. Pokud jste přihlášku již podali, ale dosud nebyla zveřejněna, nebo se ji teprve chystáte podat, a máte zájem na shodné ochraně ve Spojeném království, tak prosím zpozorněte, protože od 1.1.2021 budete muset zažádat také o přihlášení ve Spojeném království, a to nejpozději do 1.9.2021. Zde již bude nutné zaplatit poplatky ve výši 170 GBP za jednu třídu zboží a služeb a 50 GBP za každou další.

Námitkové řízení 

Pokud Vaše přihláška ochranné známky EU nebyla doposud zapsána, protože probíhá námitkové řízení jen na základě národní známky Spojeného království, tak dobrá zpráva je, že toto řízení bude k 1.1.2021 zastaveno. I v tomto případě můžete zvážit, jestli podat stejnou přihlášku ve Spojeném království, ale musíte počítat s tím, že Vám ji ten stejný subjekt napadne námitkami znovu. Pokud budete chtít poradit, zda do rizika jít, určitě nás kontaktujte. Obdobně to platí také pro případ, pokud byl proti Vaší zapsané známce podán návrh na neplatnost výlučně na základě národní známky Spojeného království. Ochranné známky Spojeného království již totiž nebudou mít žádnou ochranu na území Evropské unie.

Jak je to se zastupováním?

Ať už jste vlastník zapsané nebo přihlášené EU známky a máte zájem o její ochranu ve Spojeném království i po roce 2020, v každém případě doporučujeme vybrat si zde lokálního zástupce, který bude komunikovat jak s místním úřadem, tak s Vámi. Pokud žádného neznáte, určitě Vám rádi doporučíme spolehlivou lokální kancelář.

Konec přechodného období samozřejmě nebude mít vliv jen na ochranné známky, ale také na další duševní vlastnictví (průmyslové vzory, označení původu, domény atd.). Také o situaci ohledně těchto práv v souvislosti s brexitem Vás budeme v nadcházejících dnech na našem blogu informovat.  

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke