Dekorativní pozadí stránky

Obrat na poli regulace Facial Recognition systémů v Evropské unii

Obrat na poli regulace Facial Recognition systémů v Evropské unii

V rámci příspěvku Je budoucnost Facial Recognition systémů ohrožena? jsme informovali o nedávném vývoji na poli potenciální regulace systémů facial recognition. Dle uniklých informací měla Evropská komise v plánu diskutovat o možné regulaci facial recognition systémů v Evropské unii, a to zejména v rámci textu Bílé knihy Evropské komise o umělé inteligenci („Bílá kniha“). Bílá kniha měla mimo jiné referovat o přístupu spočívajícím v dočasném zákazu systému facial recognition. Výsledná podoba návrhu Bílé knihy však nakonec s dočasným zákazem technologie facial recognition nepočítá. Je přitom otázkou, co stálo za vypuštěním dané pasáže z Bílé knihy. Měla to být snaha nelimitovat evropské technologické společnosti nebo návrh policejních složek členských států v čele s Rakouskem na zavedení mezinárodní facial recognition databáze?

Bílá kniha[1] toto rozhodnutí odůvodňuje především tím, že základní režim právní úpravy je ostatně již v Evropské unii k dispozici, a to v podobě obecné úpravy obsažené v ustanoveních nařízení GDPR, dle něhož je zpracování biometrických údajů možné bez souhlasu subjektu údajů pouze za naplnění specifických předpokladů (blíže rozebrány v odkazovaném příspěvku) a při poskytnutí dostatečných záruk proti zneužití těchto údajů. Do budoucna poté viceprezidentka Evropské komise Margarethe Vestager pouze přislíbila celoevropskou debatu, jejímž cílem by měla být odpověď na otázku: „Jaké okolnosti, pokud vůbec nějaké, ospravedlňují masové užití facial recognition technologie?“

Na rozdíl od současné tendence v USA alespoň dočasně technologii facial recognition zakázat, tak prozatím Evropská unie do vývoje a uplatnění této technologie výrazněji nezasahuje a zasahovat pravděpodobně možná zatím ani nebude.

Zdroje článku

Související články