Dekorativní pozadí stránky

Obrat na poli regulace Facial Recognition systémů v Evropské unii

Obrat na poli regulace Facial Recognition systémů v Evropské unii

V rámci příspěvku Je budoucnost Facial Recognition systémů ohrožena? jsme informovali o nedávném vývoji na poli potenciální regulace systémů facial recognition. Dle uniklých informací měla Evropská komise v plánu diskutovat o možné regulaci facial recognition systémů v Evropské unii, a to zejména v rámci textu Bílé knihy Evropské komise o umělé inteligenci („Bílá kniha“). Bílá kniha měla mimo jiné referovat o přístupu spočívajícím v dočasném zákazu systému facial recognition. Výsledná podoba návrhu Bílé knihy však nakonec s dočasným zákazem technologie facial recognition nepočítá. Je přitom otázkou, co stálo za vypuštěním dané pasáže z Bílé knihy. Měla to být snaha nelimitovat evropské technologické společnosti nebo návrh policejních složek členských států v čele s Rakouskem na zavedení mezinárodní facial recognition databáze?

Bílá kniha[1] toto rozhodnutí odůvodňuje především tím, že základní režim právní úpravy je ostatně již v Evropské unii k dispozici, a to v podobě obecné úpravy obsažené v ustanoveních nařízení GDPR, dle něhož je zpracování biometrických údajů možné bez souhlasu subjektu údajů pouze za naplnění specifických předpokladů (blíže rozebrány v odkazovaném příspěvku) a při poskytnutí dostatečných záruk proti zneužití těchto údajů. Do budoucna poté viceprezidentka Evropské komise Margarethe Vestager pouze přislíbila celoevropskou debatu, jejímž cílem by měla být odpověď na otázku: „Jaké okolnosti, pokud vůbec nějaké, ospravedlňují masové užití facial recognition technologie?“

Na rozdíl od současné tendence v USA alespoň dočasně technologii facial recognition zakázat, tak prozatím Evropská unie do vývoje a uplatnění této technologie výrazněji nezasahuje a zasahovat pravděpodobně možná zatím ani nebude.

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.