Dekorativní pozadí stránky

BMW s vymáháním práv z ochranné známky v České republice neuspělo

BMW s vymáháním práv z ochranné známky v České republice neuspělo

O tom, že ani nejznámějším ochranným známkám (mezinárodním a ochranným známkám EU) v automobilové branži nesvědčí absolutní ochrana, se v ČR nedávno přesvědčilo Bayerische Motoren Werke (BMW). České soudy rozhodly totiž v neprospěch BMW ve sporu s nezávislým specializovaným prodejcem a poskytovatelem servisních služeb pro produkty pocházející od BMW. Značce se nelíbil způsob, jakým tento nezávislý dealer informoval své spotřebitele o svých službách, soud však ochranu BMW nepřiznal.

Český dealer vozů osadil reklamní pylon umístněný u rušené silnice třemi známými písmeny „BMW“. Tato tří písmena ještě doplnil textem „specializovaný prodej & servis“. 

BMW se domnívalo, že způsob prezentace překračuje povolené limity a vyvolává u zákazníků mylný dojem o propojení s tímto nezávislým dealerem aut.

Podstata sporu z ochranné známky

Český soud se však s postojem BMW neztotožnil. Soud uvedl, že popsaný způsob prezentace slouží k informování spotřebitelů o jím poskytovaných službách a spadá tak pod výjimku stanovenou v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice EU 2015/2436, respektive čl. 14 Nařízení o ochranných známkách EU.

BMW mimo jiné tvrdilo, že v blízkosti sporného pylonu byly umístěny také další reklamní plochy odkazující na konkurenční výrobce automobilů, jejichž autorizovaným prodejcem žalovaný skutečně byl. BMW tak namítalo, že tímto způsobem může být u spotřebitelů vyvoláván mylný dojem, že se jedná současně o autorizovaného prodejce pro značku BMW.

Soud nicméně dovodil, že ve vztahu k automobilům a jejich náhradním dílům je průměrný spotřebitel schopen rozlišit pojmy „autorizovaný“ a „specializovaný“ prodej a servis. Riziko vyvolání dojmu obchodního spojení mezi BMW a žalovaným tak soud neshledal.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že BMW v rámci žaloby nikterak netvrdilo, že žalovaný poskytuje služby na nedostačující úrovni, nepovažoval soud dané jednání za užití označení BMW v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže ani obecnými zásadami poctivého obchodního styku či zvyklostmi v daném odvětví.

BMW se pokouší daný verdikt zvrátit ještě v odvolacím řízení. Nicméně, opakovaně se ukazuje, že ani pozice věhlasných značek a ochranných známek není neotřesitelná a neznamená automaticky úspěch ve věci. Platí tak, že pro případy podobných hraničních sporů se vždy vyplatí konzultovat s místním důvěryhodným zástupcem, který vyhodnotí a doporučí adekvátní strategii pro daný případ.

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen