Dekorativní pozadí stránky

Moderní ekonomika čelí velkým výzvám. Spasí ji nekompromisní boj proti RPM?

Moderní ekonomika čelí velkým výzvám. Spasí ji nekompromisní boj proti RPM?

Na začátku září jsem byl na výroční soutěžní konferenci IBA ve Florencii. Mám ty dva dny rád. Prodloužím si léto, zažiji krásné město, setkám se s přáteli, a stihnu i inspirativní ranní běh. Ale hlavně zjistím, co hýbe antitrustem ve světě. I letos advokáti a zástupci soutěžních úřadů diskutovali v několika panelech o aktuálních otázkách a trendech. Tentokrát to byl například vztah mezi antimonopolními pravidly a umělou inteligencí. Tématem byly otázky uplatnění soutěžního práva na pracovních trzích. Experti se snažili najít shodu, pokud jde o nejvhodnější test pro hodnocení jednání dominantních podniků. Generální ředitel pro hospodářskou soutěž hovořil o úloze politiky hospodářské soutěže v boji proti inflaci.

(Ne)překvapivě se už poněkolikáté nemluvilo o bid riggingu, neřešilo se ani určování cen pro další prodej (RPM).

Souhlasím, že boj proti bid riggingu je důležitý. A uznávám, že v některých případech, pokud chybí dostatečná konkurence mezi značkami, může RPM poškodit spotřebitele. Ale...

Ve Florencii je už dlouho vidět, že řada soutěžních úřadů se snaží řešit aktuální společenské a hospodářské otázky. Je svět zaskočen možnostmi umělé inteligence? Dobrá, podívejme se, jak ji můžeme v naší činnosti využít a zda nepředstavuje nástroj pro protisoutěžní jednání. Pracovní trh nefunguje? Vždyť je to trh jako každý jiný, aktivně tedy hledejme a trestejme kartely, jejichž odstranění tento trh rozpohybuje. Evropu trápí vysoké ceny potravin? Zamysleme se, jak můžeme jako soutěžní úřady aplikací soutěžního práva a politiky skutečně pomoci – když ne okamžitě, tak v delším horizontu. Třeba pochopením procesů, které vedou k vysoké koncentraci na trhu, zpožděnému přenosu nižších nákupních cen na spotřebitele apod. A když o něčem mluví soutěžní úřady, musí se nad tím zamýšlet i ostatní zúčastněné strany – advokáti, podniky, akademici. A nakonec i politici.

Nemyslím si, že by soutěžní úřady, které takto uvažují, překračovaly meze své tradiční působnosti v soutěžní politice či ohýbaly základní principy soutěžního práva v zájmu jiných politik. Zde jde o prioritizaci standardní aplikace soutěžního práva a zaměření aktivní soutěžní politiky do oblastí, které jsou aktuální a které představují pro společnost velkou příležitost, nebo velkou hrozbu.

Ale mnohé soutěžní úřady v posledních letech znovuobjevily svůj zájem o RPM. Zarazilo mě, že prý až devět z deseti vertikálních dohod, kterými se zabývají soutěžní úřady v EU, se týká RPM – přitom oblast distribuce je mnohem širší! Ostatně, český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje boj proti RPM za jednu ze svých dvou priorit, vede řadu šetření a řízení a ukládá pokuty, které někdy atakují zákonnou hranici 10 % obratu.

Můžete namítnout, že když jsem já sám sloužil na soutěžním úřadě, také jsem prosazoval striktní přístup k RPM. A máte pravdu. Tehdy jsem měl za to, že to má smysl, šlo o součást snahy rozhýbat tehdy chybějící rozhodovací činnost. Upřímně řečeno, nejsem na to po těch letech extra hrdý. Čím jsem starší, čím déle jsem v advokacii a čím blíže jsem businessu, tím více jsem přesvědčen, že nastal čas unijní politiku vůči RPM přehodnotit. Faktický per se zákaz by měl být nahrazen přístupem, který se více hodí k vertikálním dohodám a který zohledňuje tržní podmínky a skutečný dopad jednání. Nemusíme se rovnou přiklánět k systému rule of reason, který se uplatňuje v USA. Postačí přesunout RPM do kategorie efektových dohod. Anebo za něj alespoň neukládat tak drakonické pokuty.

Mám totiž podezření, že přísný a nekompromisní přístup, včetně obrovských pokut, RPM v Evropě nevymýtí. Proč? Protože jeho zákaz je prostě neintuitivní. Zatímco podnikatelé obecně chápou, že kartel je zlo a že zneužívat monopol se nemá (a pokud tak činí, dělají tak ve zlé víře), podstatná část výrobců a vlastníků značek moc nerozumí, proč by neměla mít možnost ovlivňovat cenu svého zboží na maloobchodním trhu. Sami přece mají zájem, aby se zboží prodalo co nejvíc, aby uspělo v konkurenci, a uvědomují si, že cena je významným faktorem. Budují svou značku s vizí určité cenové politiky. Investují do vývoje výrobku s vidinou, kolik by měl stát, aby měl šanci na úspěch. Mají pocit, že ví nejlépe, co je pro dlouhodobé budování značky v konkurenci ostatních značek nejlepší, a nerozumí, proč jim do toho má stát mluvit. Kdo někdy zkusil vysvětlovat zákaz RPM start-up(istovi), ví, o čem mluvím…

Přísná politika zaměřená na sklizeň „nízko pověšeného ovoce“ vede k velkým nákladům na straně dozorových orgánů i společností. Rozšířenost snah o ovlivňování cen znamená spoustu řízení a alokování kapacit, které by se jinak mohly zaměřit na odhalování závažnějších porušování předpisů. Společnosti platí vysoké pokuty a vynakládají prostředky na řízení a zoufalé snahy o zajištění compliance (aby pak zjistily, že všechny zaměstnance stejně nelze uhlídat), což odčerpává zdroje, které mohly být využity na investice do inovací, expanze nebo budování značky. A přitom tato soutěžní politika přináší řadu negativ. Tím nejzávažnějším je snížení pobídek k inovacím a konkurenci mezi značkami.

Obávám se, že soutěžní úřady, které jsou zkušené a dobře materiálně i personálně vybavené, ale které spotřebovávají většinu svých zdrojů na nekonečné boje s všudypřítomným RPM a malými kartely, nemusí mít dostatečné kapacity na řešení skutečných problémů a výzev moderní ekonomiky.

Obávám se, že úřady, které upřednostňují posilování vyšetřovacích pravomocí (např. odposlechů) a zvyšování sankcí používaných k řešení tradičních deliktů před systematickým získáváním ekonomického a technologického know-how a zkušeností, něco ztrácejí. Třeba se tím vzdávají možnosti být důležitými aktéry transformace moderní ekonomiky v globální konkurenci.

A to by mohlo Evropu bolet. Kéž bych se mýlil.

Na druhou stranu, nikdy není pozdě udělat krok ke změně. Staré čínské přísloví praví: Nejlepší doba na zasazení stromu byla před 70 lety. Druhá nejlepší doba je dnes.

Související články