Dekorativní pozadí stránky

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Implementace vítězného „zákona roku 2019“, tedy zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů („ZPDS“), je v plném proudu. Hlavním cílem ZPDS je zjednodušit komunikaci firem a občanů s úřady. Proto zákon zavádí také veřejně dostupný katalog všech relevantních úkonů orgánů veřejné moci („OVM“) a občanů, z něhož bude u každého úkonu (digitální služby či digitálního úkonu) jasný termín a způsob digitalizace, je-li možné jej digitalizovat.

Doposud nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem k zápisu do katalogu služeb dojde. Vodítko pro OVM poskytlo Ministerstvo vnitra, které uveřejnilo Metodiku pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace,[1] která obecně popisuje jednotlivé kroky zápisu.

Zjednodušeně řečeno budou OVM muset vyplnit katalog služeb, k čemuž je třeba nejprve identifikovat poskytované služby a popsat jejich jednotlivé atributy v ohlašovaných agendách, tyto služby dále rozložit na jednotlivé úkony OVM a občanů a definovat způsob interakce mezi OVM a občany.

Cílem evidence služeb je tak přehledným způsobem informovat občany o dostupných digitálních službách poskytovaných konkrétními OVM, a to formou tzv. referenčních údajů v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, tedy údajů, které by měly být vždy aktuální.

ZPDS předpokládá, že vláda do 1. 2. 2021 stanoví plán digitalizace služeb, a jak vyplývá z uveřejněné metodiky, prvotní fáze implementace by se měla uskutečnit do konce roku 2020. Proto je nutné evidenci všech digitálních služeb poskytovaných OVM a digitálních úkonů občanů učinit do konce roku součástí ohlášených agend v uvedeném základním registru.

O průběhu implementace ZPDS Vás budeme rádi nadále informovat.

 

[1] Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace; dostupná z: https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/info

Zdroje článku

Související články
Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?
Josef Žaloudek, Martin Pecha

Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?

Pokud vaše společnost, nebo vy sami v rámci podnikatelské činnosti využíváte marketingové služby, měli byste si dát pozor na to, jaké důkazní prostředky po vás může správce daně ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) požadovat, abyste prokázali oprávněnost uplatnění příslušného náklad
Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy
František Korbel, Jan Fikar, Tomáš Kalenský, Jiří Buryan

Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy

Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška