Dekorativní pozadí stránky

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Implementace vítězného „zákona roku 2019“, tedy zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů („ZPDS“), je v plném proudu. Hlavním cílem ZPDS je zjednodušit komunikaci firem a občanů s úřady. Proto zákon zavádí také veřejně dostupný katalog všech relevantních úkonů orgánů veřejné moci („OVM“) a občanů, z něhož bude u každého úkonu (digitální služby či digitálního úkonu) jasný termín a způsob digitalizace, je-li možné jej digitalizovat.

Doposud nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem k zápisu do katalogu služeb dojde. Vodítko pro OVM poskytlo Ministerstvo vnitra, které uveřejnilo Metodiku pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace,[1] která obecně popisuje jednotlivé kroky zápisu.

Zjednodušeně řečeno budou OVM muset vyplnit katalog služeb, k čemuž je třeba nejprve identifikovat poskytované služby a popsat jejich jednotlivé atributy v ohlašovaných agendách, tyto služby dále rozložit na jednotlivé úkony OVM a občanů a definovat způsob interakce mezi OVM a občany.

Cílem evidence služeb je tak přehledným způsobem informovat občany o dostupných digitálních službách poskytovaných konkrétními OVM, a to formou tzv. referenčních údajů v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, tedy údajů, které by měly být vždy aktuální.

ZPDS předpokládá, že vláda do 1. 2. 2021 stanoví plán digitalizace služeb, a jak vyplývá z uveřejněné metodiky, prvotní fáze implementace by se měla uskutečnit do konce roku 2020. Proto je nutné evidenci všech digitálních služeb poskytovaných OVM a digitálních úkonů občanů učinit do konce roku součástí ohlášených agend v uvedeném základním registru.

O průběhu implementace ZPDS Vás budeme rádi nadále informovat.

 

[1] Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace; dostupná z: https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/info

Zdroje článku

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.