Dekorativní pozadí stránky

Kousnout do kyselého jablka (Přehled soutěžních událostí za březen 2024)

Kousnout do kyselého jablka (Přehled soutěžních událostí za březen 2024)

Představujeme vám čtyřicátý šestý díl informačního servisu přinášejícího zajímavosti ze světa soutěžního práva za březen 2024. Pravidelní čtenáři vědí, že se jedná o čistě subjektivní výběr událostí, které nám tentokrát přišly zajímavé.

Při výběru březnových zajímavostí jsme samozřejmě nemohli vynechat jednu z nejvyšších pokut uložených za protisoutěžní jednání, konkrétně za zneužití dominantního postavení. Případů zneužití dominantního postavení se však v březnu řešilo více. Rádi bychom také připomněli, že určování cen pro další prodej nemusí skončit „pouhou“ pokutou.

Big Tech a nepřiměřené obchodní podmínky

V březnu uložila Evropská komise (EK) další rekordní pokutu za zneužití dominantního postavení, tentokrát ve výši 1,8 mld. EUR. Není překvapením, že se jednalo o jednoho z technologických gigantů: Po Microsoft, Google, Intel a Qualcomm musel do kyselého jablka kousnout Apple. Podle EK uplatňoval nepřiměřené obchodní podmínky. Téměř 10 let totiž zakazoval vývojářům aplikací pro streamování hudby informovat uživatele o alternativních a levnějších předplacených službách dostupných mimo aplikaci. Spotřebitelé tak podle EK zaplatili za streamovací služby vyšší předplatné, než by platili při nenarušené soutěži, a přišli o možný lepší uživatelský zážitek. Zajímavé na celém případu je, že podle pravidel pro výpočet pokut měla být Apple uložena pokuta pouze ve výši 40 mil. EUR. Podle EK by to ale bylo citelné asi jako pokuta za špatné parkování (citujeme!), a tak přidala paušální částku 1,8 mld. EUR … Pokuta tedy byla navýšena 45krát tak, aby činila alespoň 0,5 % z celkového ročního obratu Apple.

Dalším technologickým gigantem, který byl v březnu potrestán v souvislosti s nepřiměřenými obchodními podmínkami, byl Google. Francouzský soutěžní úřad mu uložil pokutu ve výši 250 mil. EUR za nesplnění závazků přijatých v dřívějším případu týkajícího se vyjednávání mezi Google a vydavateli o odměnách za využití jejich obsahu ve výsledcích vyhledávání. Nesplnění závazků se týká AI služby Bard spuštěné v červenci 2023. Google využíval obsah zpravodajských agentur a vydavatelů k trénování svého AI modelu, aniž by o tom tyto informoval. Bard následně tento obsah dál zobrazoval, aniž by bylo vydavatelům umožněno vyjádřit svůj nesouhlas s využitím jejich obsahu či vyjednávat ohledně odměny za toto využití.

Co dalšího lze považovat za zneužití dominantního postavení?

V březnu portugalský soutěžní úřad uložil jednomu z předních evropských zpracovatelů plateb, SIBS Group, pokutu ve výši 13,8 mil. EUR za tzv. vázané obchody (podmiňování prodeje jednoho produktu odběrem dalšího produktu). SIBS Group má 90% podíl na portugalském trhu zpracování plateb. Požadoval, aby vydavatelé karet (issuers) a nabyvatelé plateb (acquirers), kteří mají zájem o přístup k platebním systémům SIBS Group, s ním podepsali také smlouvy o jeho zpracovatelských službách. Podle soutěžního úřadu to poškodilo nejen konkurenční poskytovatele zpracovatelských služeb, ale také obchodníky a spotřebitele, kteří nemohli využívat diferencovaných služeb.

V březnu zahájila EK formální vyšetřování společnosti Zoetis vyrábějící veterinární produkty kvůli zastavení vývoje „konkurenčního“ léku. Zoetis vyrábí jedinou monoklonální protilátku (mAb) dosud schválenou v Evropě pro léčbu chronické bolesti spojené s osteoartrózou u psů (jedná se o lék Librela). V roce 2017 koupila Zoetis svého konkurenta Nexvet Biopharma, který rovněž vyvíjel mAb pro stejný účel (ranevetmab). V té době již byla Zoetis světovým lídrem v léčbě chronické bolesti u domácích mazlíčků a ranevetmab představoval hrozbu pro její postavení na trhu. V roce 2019 Zoetis vývoj ranevetmab zastavila, dokončila pouze vývoj vlastního léku. Později odmítla převést vývoj ranevetmab na Virbac, se kterou Nexvet již dříve podepsal obecnou smlouvu o spolupráci a smlouvu o distribuci ranevetmab. EK v tomto jednání spatřuje možné zneužití dominantního postavení.

Pozor na určování cen pro další prodej

Skutečnost, že určování cen pro další prodej s sebou nese vysoké riziko pokuty, již na tomto fóru snad ani není třeba připomínat. Naposledy v březnu uložil německý soutěžní úřad výrobci ochranných oděvů Pfanner Schutzbekleidung pokutu ve výši 783.000 EUR za to, že zakazoval svým prodejcům nabízet v rámci promočních akcí slevy. Místo toho měli prodejci nabízet kupujícím pouze levnější věcné dary (např. trička či ochranné brýle).

Ze zkušenosti víme, že mnohem závažnějším následkem protisoutěžního jednání než pokuta uložená soutěžním úřadem může být náhrada škody vymáhaná poškozenými soutěžiteli nebo zákazníky. Většina takto uplatňovaných škod se týká kartelů a zneužití dominantního postavení. Damoklův meč však visí i nad dohodami o určování cen pro další prodej. Ten meč nedávno dopadl na nizozemský LG Electronics, kterému nizozemský soutěžní úřad v roce 2023 uložil pokutu ve výši 8 mil. EUR. Nyní čelí skupinové žalobě spotřebitelů, kteří si v letech 2015-2018 zakoupili televizi značky LG. Podotýkáme, že takových případů zatím není mnoho, nicméně s rozvojem skupinových žalob jich může přibývat. 

Při místním šetření ukažte správný mobilní telefon

Není na škodu si znovu a znovu připomínat rozsah povinností, které má šetřený soutěžitel a jeho pracovníci během místního šetření prováděném soutěžním úřadem. Soutěžitelé tato pravidla totiž znovu a znovu porušují. V březnu polský soutěžní úřad uložil společnosti Abexil Bąbała pokutu ve výši 150.000 PLN (cca 873.000 Kč) a jejímu společníkovi Rafału Bąbałovi pokutu ve výši 100.000 PLN (cca 582.000 Kč). Ten na žádost o vydání služebního telefonu poskytl úředníkům telefon bez kontaktů, na kterém bylo pouze pár zpráv a hovorů ze dne místního šetření. Skutečný služební telefon byl úředníkům poskytnut až druhý den po dodatečné žádosti.

I podle českého práva mohou být soutěžitelé a jejich pracovníci(!) vystaveni značným pokutám. Soutěžitelům může být uložena pokuta až do výše 1 % jejich celkového ročního obratu, pracovníkům až do výše 300.000 Kč.

Nizozemská klauzule opět na scéně

Sága zakázaného spojení Illumina/GRAIL, které původně vůbec nepodléhalo kontrole spojování, aby jeho notifikace byla vynucena a nakonec bylo zakázáno, plní stránky našeho blogu již několik let (naposledy zde). V tomto případě EK využila tzv. nizozemské klauzule v nařízení o kontrole spojování, která měla umožnit členským státům bez regulace kontroly spojování (např. tehdy Nizozemsko) požádat EK o přezkum spojení, pokud má evropský rozměr. V březnu doporučil generální advokát Emiliou ve svém stanovisku Soudnímu dvoru příslušné rozhodnutí EK zrušit. Důvodem je, že rozšíření aplikace nizozemské klauzule na případy nesplňující notifikační kritéria, jak to EK udělala v případě Illumina/GRAIL, by EK dalo pravomoc přezkoumat téměř jakékoli spojení, k němuž dochází kdekoli na světě, bez ohledu na obrat a přítomnost soutěžitelů v EU a hodnotu transakce, a to kdykoli, i po uskutečnění spojení. A to nebylo původním účelem uvedeného ustanovení.

Nizozemská klauzule však mezitím stále slouží i svému původnímu účelu. V březnu EK přijala žádost lucemburského soutěžního úřadu o přezkum spojení Brasserie Nationale/Boissons Heintz. Lucembursko totiž stále ještě nemá přijatou vlastní úpravu kontroly spojování.

A na co si dát u fúzí ještě pozor?

Je to vlastně trochu opakování minulého dílu. Ujistěte se, že plánovaná akvizice skutečně nepodléhá kontrole spojování. Jinak hrozí pokuta za předčasné uskutečnění spojení: Český soutěžní úřad za tuto „nepozornost“ uložil AUTO UH pokutu ve výši 1,84 mil. Kč.

V notifikaci soutěžnímu úřadu uvádějte pouze pravdivé a přesné údajeKingspan totiž hrozí pokuta od EK za poskytnutí nesprávných, neúplných a zavádějících informací o základních skutečnostech týkajících se její vnitřní organizace.

Pokud je spojení povoleno se závazky, zajistěte jejich včasné splnění: Španělský soutěžní úřad povolil Naviera Armas převzít konkurenčního provozovatele trajektů mezi Kanárskými ostrovy Transmediterranea za podmínky, že umožní vstup konkurenta na tento trh. Podmínky zahrnovaly uzavření smluv o pronájmu kotvišť, úpravu prodeje jízdenek apod. Naviera Armas však některé ze závazků nesplnila. Španělský soutěžní úřad to považuje za velmi závažný přestupek, nicméně díky přiznání viny snížil pokutu pro Naviera Armas na 450.000 EUR.

Související články