Dekorativní pozadí stránky

Je Airbnb službou informační společnosti?

Je Airbnb službou informační společnosti?

Generální advokát Soudního dvora EU Maciej Szpunar se před nedávnem vyjádřil ve věci předběžné otázky položené prvostupňovým soudem v Paříži, zda pro služby poskytované ve Francii společností AIRBNB Ireland platí svoboda poskytování služeb podle směrnice o elektronickém obchodu, a zda se lze vůči této společnosti dovolávat omezujících pravidel týkajících se výkonu povolání realitního makléře ve Francii stanovených tamějším právním řádem.

Za účelem jejího zodpovězení generální advokát především zkoumal, zda je Airbnb službou informační společnosti, a tudíž stojí mimo regulaci ubytování, pronájmu či realitních makléřů. Pro připomenutí, takovou je každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. V daném případě šlo primárně o aspekt poskytování služby elektronicky.

Soudní dvůr, resp. generální advokát, přitom neposuzoval povahu služby gig economy v kontextu této otázky poprvé. Věnoval se jí již v loňském rok v řízeních týkajících se služby Uber (C-434/15, C-320/16), kde došel k závěru, že se v případě Uber o službu informační společnosti nejedná, a to především na základě argumentu, že Uber vykonává rozhodující vliv na podmínky poskytovaných služeb přepravy mezi zákazníkem a řidičem (jinými slovy, Uber dle SDEU provozuje přepravní službu, nikoliv její pouhé zprostředkování).

V kauze Airbnb však generální advokát dospěl k závěru opačnému. Aplikoval kritéria stanovená v rozhodnutích UBER a došel k závěru, že jelikož Airbnb samo neurčuje parametry ubytování, stejně jako jeho lokalitu a cenu, netvoří s těmito službami nerozdílný celek. Své závěry podpořil také názorem, že Airbnb nevytváří mezi ubytovateli a hosty nový trh, neboť ten by ve své nynější podobě existoval i bez jeho činnosti. Z toho dovodil, že Airbnb je službou informační společnosti. Aktivita Airbnb totiž spočívá pouze ve zprostředkování, které podmínkám kladeným na službu informační společnosti vyhovuje. Důsledkem je, že regulaci související s ubytováním či realitami není možné na Airbnb použít.

V každém případě bude zajímavé sledovat, zda se Soudní dvůr ke stanovisku generálního advokáta přikloní, nebo budeme svědky nějakého překvapivého vývoje.

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen