Dekorativní pozadí stránky

Google má potíže ve Francii – lze udělit licenci k dílům, která ještě neexistují?

Google má potíže ve Francii – lze udělit licenci k dílům, která ještě neexistují?

Dne 12. února 2019 vydal Tribunal de Grande Instance („Soud“) rozhodnutí, kterým ve Francii zneplatnil 38 ustanovení (z celkových 209) obsažených ve Smluvních podmínkách společnosti Google Inc. („Google“) a Podmínkách pro užívání Google+.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě žaloby, kterou již v roce 2014 proti Google podala nezisková organizace na ochranu spotřebitelů UFC QueChoisir. Zajímavé je, že trvalo 4 roky, než bylo nařízeno ústní jednání a pak téměř další rok trvalo vydání rozhodnutí, které má 136 stran.

Mezi zrušenými ustanoveními byla i dvě, která se týkají autorského práva a proto se o nich podrobněji zmíníme:

čl. 16

Tímto stanovením uživatel uděloval Googlu (a také jeho spolupracovníkům) celosvětovou licenci pro veškerý obsah poskytnutý uživatelem, a to pro celou dobu trvání autorského práva. Google tento obsah mohl používat pro své již existující služby, ale také pro služby, které v budoucnu teprve vzniknou.  

Dle názoru Soudu, je toto ustanovení v rozporu s francouzským autorským zákonem, protože odkazuje na budoucí díla obecně, nikoli na konkrétní dílo. Jde především o to, že ve Francii není možné poskytnout práva k budoucím dílům a tento článek odkazoval v obecné rovině právě na budoucí práva. Další problém s tímto ustanovením byl, že autorský zákon vyžaduje dostatečně konkrétní specifikaci licence (jaké právo je udělováno, na jaké území, na jak dlouho). Dle Soudu je čl. 16 příliš vágní a neurčitý.

čl. 15

Toto ustanovení sděluje uživatelům, že pokud budou nakládat s obsahem, který obsahuje jejich právo duševního vlastnictví, práva k tomuto obsahu uživateli zůstávají. Ve zkratce tedy “co je tvoje, tvoje zůstává“.

Soud toto ustanovení zrušil, neboť je ve zjevném rozporu s článkem 16, který naopak Googlu dává neomezenou licenci k užívání obsahu, který patří uživateli.

Oba články jsou dle Soudu také navíc v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele.

Kromě neplatných ustanovení je Google také povinen zaplatit spotřebitelské organizaci UFC QueChoisir náhradu škody ve výši 30.000 EUR

Zatím nám není známo, jestli se Google již proti rozhodnutí odvolal. Google se proti rozhodnutí neodvolal.

Související články
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p