Dekorativní pozadí stránky

Zvukové ochranné známky: otevření plechovky ne, motiv bondovek ano

Zvukové ochranné známky: otevření plechovky ne, motiv bondovek ano

Konec požadavku na grafické znázornění

Už od roku 2017 evropské[1] (a od roku 2019 ani české[2]) známkové právo nevyžaduje, aby označení, které má být zapsanou ochrannou známkou, bylo možné vyjádřit v grafické podobě. Přihlašovaná ochranná známka tak může být zachycena i jinak – postačuje, když jde o formu využívající běžně dostupných technologií. Dřívějším standardem pro zvukové ochranné známky bylo ztvárnění prostřednictvím notového zápisu.[3] Dnes lze k přihlášce zvukové ochranné známky alternativně přiložit audionahrávku, čímž vzniká prostor pro registraci netradičních známek.

 

(Ne)charakteristické vteřiny ticha a šumění

Dne 7. července 2021 Tribunál Evropské unie („Tribunál“) poprvé rozhodl ve věci zápisu zvukové ochranné známky[4] předložené v audio formátu. Ve sporu[5] mezi německým výrobcem kovových a skleněných obalů a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) Tribunál konstatoval, že mp3 soubor obsahující kombinaci zvuků doprovázejících otevření plechovky se šumivým obsahem nemůže být zapsán jako ochranná známka pro nápoje a obaly, protože postrádá rozlišovací způsobilost.

Tribunál upozornil, že kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti zvukových ochranných známek se neliší od kritérií aplikovaných na jiné kategorie ochranných známek. Zvukové označení musí mít rezonanci, která spotřebiteli bez dalších vjemů umožní spojit si předmětné výrobky nebo služby s jejich obchodním původem. Projednávaná nahrávka byla charakteristická pouze nuancemi – tichem trvajícím přibližně vteřinu a asi devítivteřinovým šuměním bublinek – neumožňujícími dostatečnou identifikaci. Samotná část otevření plechovky byla označena za čistě technický a funkční prvek nepřispívající k odlišení obchodního původu těchto výrobků u relevantní veřejnosti.

 

Chytlavost > přesnost

O něco dříve, dne 12. března 2021, vydal rozhodnutí[6] o jiné zvukové ochranné známce[7] odvolací senát EUIPO. Ten shledal, že úryvek z „James Bond Theme", instrumentální skladby proslavené díky filmové sérii, může být zapsán jako ochranná známka. Senát se neztotožnil s předchozím závěrem úřadu, že přihláška má být odmítnuta, jelikož téměř půlminutová melodie je těžko zapamatovatelná a nemůže tak být docíleno dostatečné rozlišovací způsobilosti.

Spotřebitel si známku nemusí zapamatovat do nejmenších detailů. Důležitá je schopnost vyvolat paměťový efekt. Stopu začínající fanfárou snadno upoutávající pozornost vyhodnotil senát jako výrazný celek s příznačnou dynamikou. Podle senátu je posuzovaná sekvence chytlavá, díky čemuž si ji spotřebitel lehce vybaví (byť ne přesně každý tón), a může tak být ochrannou známkou pro zboží ve všech přihlašovaných třídách (zahrnujících typické merchandisingové výrobky).

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

[2] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, po implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

[3] Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C‑283/01, Shield Mark BV v Joost Kist (Memex).

[4] Přihláška ochranné známky EU č. 017912475.

[5] Rozsudek Tribunálu EU ve věci T‑668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v EUIPO.

[6] Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ve věci R 1996/2020-5, Danjaq LLC v EUIPO.

[7] Přihláška ochranné známky EU č. 018168977.

 

Zdroje článku

Související články