Dekorativní pozadí stránky

Tomáš Kalenský

Specializuji se na oblast stavebnictví, development, veřejné zakázky a obchodní smluvní vztahy. V oblasti stavebnictví a developmentu se věnuji smluvním aspektům souvisejícím s realizací všech typů stavebních projektů, ale i veřejnoprávní rovině spojené s umisťováním a povolováním staveb. Klienty provázím celým životním procesem staveb od spolupráce při zadávacím řízení veřejné zakázky přes jejich provádění (včetně claim a change managementu) až po jejich úspěšné předání a převzetí. Zajišťuji také komplexní právní servis týkající se výstavby silnic, dálnic a železnic (při použití mezinárodních standardů FIDIC). Bohaté zkušenosti mám i s developerskými projekty v oblasti rezidenční výstavby a zastupováním klientů v souvisejících soudních i správních řízeních. Pravidelně také vedu odborná školení zaměřená především na smlouvu o dílo a smluvní podmínky FIDIC. Podílel jsem se i na přípravě komentáře k novému občanskému zákoníku.

tomas.kalensky@havelpartners.cz
Články autora
Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerůDalší obory
František Korbel, Barbora Hniličková, Tomáš Kalenský, Petra Gabrhelová

Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů

Dne 1. 7. 2024 nabyde plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., známý jako nový stavební zákon, který přinese změny mimo jiné i v oblasti smluv o spolupráci uzavíraných mezi obcemi a investory (developery). Tyto změny bude nezbytné obratem promítnout do praxe, tedy jak do samotných smluv a jejich vzorů,