Dekorativní pozadí stránky

Klára Šléglová

Věnuji se oblasti pracovního práva a práva obchodních společností. Konkrétně se spacializuji na problematiku vzniku/změny/zániku pracovněprávních vztahů, nastavení vztahů s manažery a členy statutárních orgánů, přípravu pracovněprávní dokumentace a interních předpisů zaměstnavatelů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, pracovněprávní due diligence, vyjednávání narovnání a litigace, a dále na zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích.

klara.sleglova@havelpartners.cz
Články autora