Dekorativní pozadí stránky

Podobnost čistě náhodná? Nikoliv. Definitivní prohra Aldi v souboji ginů proti Marks & Spencer

Podobnost čistě náhodná? Nikoliv. Definitivní prohra Aldi v souboji ginů proti Marks & Spencer

Na začátku stály podobné láhve ginů společností Aldi a Marks & Spencer, oboje vánoční edice se zlatými vločkami, zátkami i tvarem. Druhý jmenovaný měl však láhev chráněnou několika zapsanými průmyslovými vzory, a proto taky u britského soudu i na podruhé uspěl.

V březnu loňského roku jsme uveřejnili článek o rozhodnutí soudu prvního stupně ve sporu společností Aldi („Aldi“) a Marks & Spencer („M&S“) o podobě lahví ginu. Protože M&S spor v prvním stupni vyhrál, podalo Aldi proti tomuto rozhodnutí odvolání. 27. února 2024 dal odvolací soud v Londýně zapravdu soudu prvního stupně a potvrdil tak žalobu a nárok M&S.

Přestože odvolací soud v zásadě potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, mnoho věcí svým odůvodnění nejen změnil, ale dokonce poněkud zkritizoval rozhodnutí soudu prvního stupně. Například se neztotožnil s názorem, že výrobky jako takové jsou irelevantní pro výklad ochrany průmyslového vzoru. Naopak uvedl, že je lze použít k potvrzení závěrů vyvozených z návrhů designu. 

A bottle of alcohol

Description automatically generated with low confidenceA picture containing food, beverage, alcohol

Description automatically generated

  • Vlevo je láhev ginu Aldi, vpravo pak láhev ginu M&S. Zdroj: Intellectual Property Enterprise Court

Odvolací soud se detailně věnoval také otázce odkladné lhůty u průmyslových vzorů. Jeden z hlavních argumentů Aldi, že průmyslové vzory M&S nemohly splnit podmínku novosti, jak vyžadují příslušné právní předpisy, jelikož byly M&S uvedeny na trh ještě před samotným podáním přihlášky, odvolací soud odmítl s odůvodněním, že se v tomto případě uplatní tzv. odkladná lhůta 12 měsíců. Účel této lhůty odvolací soud spatřuje mimo jiné v tom, aby společnosti mohly na trhu otestovat, který design bude na spotřebitele působit nejlépe, a ten následně případně registrovat jako průmyslový vzor. 

Odvolací soud výslovně uvedl, že: „Účel odkladné lhůty by byl podstatně zmařen, pokud by při posuzování porušení práv bylo relevantní zveřejnění ze strany původce během odkladné lhůty. Ačkoli by tím nebyla dotčena platnost zapsaného průmyslového vzoru, snížil by se rozsah jeho ochrany, a to potenciálně až na nulu. To zákonodárce nemohl zamýšlet.“

Další otázka se týkala data rozhodného pro posouzení celkového dojmu z průmyslových vzorů. Soud prvního stupně rozhodl, že se jedná o datum priority, nikoli o datum podání přihlášky. Odvolací soud ve svém rozhodnutí odmítl tvrzení Aldi, že by toto bylo procesně nespravedlivé nebo právně nesprávné. Zaprvé to dle názoru odvolacího soudu nemělo vliv na důkazy nebo argumenty během soudního řízení a za druhé dal za pravdu soudu prvního stupně, když uvedl, že: "Nárok na prioritu, stejně jako odkladná lhůta, je relevantní jak pro platnost, tak pro porušení, protože ovlivňuje celkový dojem zapsaného průmyslového vzoru, který je, jak bylo uvedeno výše, pro oba účely stejný."

V závěru svého rozhodnutí odvolací soud odmítl i tvrzení, že by soud prvního stupně pochybil při porovnávání celkového dojmu z výrobků Aldi s dojmem z průmyslových vzorů M&S, a uvedl, že byl oprávněn konstatovat, že došlo k porušení ze strany Aldi: „Váha, kterou je třeba přikládat tvaru lahví a zátky, byla součástí celkového posouzení soudcem. Skutečnost, že tvar láhve byl chráněn zapsaným průmyslovým vzorem třetí strany, je irelevantní, kromě toho, že tento vzor proto tvořil součást souboru průmyslových vzorů, který soudce vzal v úvahu. Vzal v úvahu také zátky v korpusu průmyslového vzoru."

Celé soudní řízení se tak omezilo pouze na posouzení výrobků Aldi s průmyslovými vzor M&S a nijak se nezabývalo otázkou nekalé soutěže či ochranné známky. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí jednoho z nejzkušenějších britských soudců v oblasti duševního vlastnictví, které objasňuje řadu sporných otázek v oblasti práva průmyslových vzorů, bude mít tato kauza významný dopad pro designéry a výrobce.

Tímto rozhodnutím se nám tak znovu potvrdilo, že pokud plánujete uvést na trh výrobek neobvyklého tvaru nebo v neobvyklém obalu, má určitě smysl registrovat včas průmyslový vzor. Vaše postavení vůči budoucím porušovatelům tak může být výrazně jednodušší.

Zdroje článku

Související články