Dekorativní pozadí stránky

Tak dlouho se chodí se džbánem pro gin ...aneb Marks & Spencer vyhrál spor s Aldi

Tak dlouho se chodí se džbánem pro gin ...aneb Marks & Spencer vyhrál spor s Aldi

Marks & Spencer („M&S“) uvedl v roce 2020 před Vánoci na trh sváteční řadu ginu, která byla prodávána v lahvi se třpytivými zlatými vločkami, zimním motivem a integrovaným světlem.  M&S si současně obal lahve chránil několika průmyslovými vzory zapsanými ve Spojeném království. O rok později začal řetězec Aldi („Aldi“) prodávat gin, který nazval „The infusionist“.       

M&S podal na Aldi žalobu, kde tvrdil, že výrobek porušuje jeho práva k zapsaným průmyslovým vzorům. Aldi na svou obranu tvrdilo, že většina shodných či podobných znaků v průmyslových vzorech M&S vyplývala z technické funkce lahve, a že jeho výrobek a průmyslový vzor obsahují řadu odlišností (například název výrobku nebo kresby na lahvi). Je třeba také dodat, že Aldi se nepokusilo průmyslové vzory zneplatnit, což je v těchto sporech častým a logickým krokem žalované strany.

Soudce s obranou Aldi nesouhlasil a vyhověl žalobě M&S, když rozhodl, že celkový dojem lahve je pro informovaného spotřebitele na první pohled podobný s průmyslovými vzory.  Podobnost byla shledána především v těchto bodech:

Podobný tvar lahve (i přesto, že tento tvar sám o sobě není nový), shodný tvar zátek, podobné zimní motivy na obalech (přesto, že motivy nejsou stejné, celkový dojem z nich je podobný), motiv padajících zlatých vloček, integrované světlo.

Dle soudce byly odlišnosti v obalech minimální.  Skutečnost, že se výrobek Aldi nazýval „The infusionist“ v tomto případě k celkovému odlišení také nepomohla.  

Aldi již prohlásilo, že se proti rozhodnutí odvolá.

Zajímavé v tomto sporu je, že se neřešila nekalá soutěž (tzv. passing off), ani známková právní ochrana. Výrobek Aldi se porovnával jen se zapsanými průmyslovými vzory a soudce musel posoudit, zda je celkový dojem pro tzv. informovaného spotřebitele podobný. Jinými slovy v tomto sporu nebylo nutné posuzovat, zda je výrobek Aldi způsobilý vyvolat u veřejnosti záměnu.    

Výsledek sporu je diskutovaný také z důvodu, že soudce přistoupil k porovnávání obalu výrobku Aldi s průmyslovým vzorem dosti široce, což je v podobných sporech neobvyklé. Současně je Aldi známo tím, že výrobky jiných soutěžitelů dlouhodobě a více méně dosud celkem úspěšně kopíruje. V minulosti již došlo ke sporu s M&S (ohledně moučníku ve tvaru housenky, spor byl ale nakonec vyřešen smírem).  Díky tomuto rozhodnutí bude Aldi (a další napodobující) muset pravděpodobně do budoucna přehodnotit svou marketingovou strategii, a to nejen ve Spojeném království.  

Z případu plyne doporučení, že pokud plánujete uvést na trh výrobek neobvyklého tvaru nebo v neobvyklém obalu, má určitě smysl registrovat včas průmyslový vzor (nejlépe před uvedením výrobku na trh). Vaše postavení vůči budoucím porušovatelům bude jednodušší. Pokud již plánujete přihlásit průmyslový vzor, neváhejte nás kontaktovat.

Spor budeme i nadále sledovat a uvidíme, jak případné odvolací řízení dopadne.               

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen