Dekorativní pozadí stránky

Navzdory pandemii soutěžní právo zpívá. Díl IV.

Navzdory pandemii soutěžní právo zpívá. Díl IV.

Veřejná podpora

I nadále byla aktivní zejména Evropská komise (EK). Od posledně jsme napočítali celkem 37 nově schválených podpor. EK od počátku koronavirové krize schválila do 26. 4. 2020 celkem již 88 veřejných podpor (viz přehled publikovaný EK vytvořila).

Dočkali jsme se i schválení první české a slovenské státní pomoci. EK schválila český program podpory investic malých a středních podniků do výroby produktů pro boj s koronavirem. Podpora by měla pokrýt 50% nákladů podniků na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem (léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, nemocniční a lékařské vybavení včetně ventilátorů, ochranné oděvy a pomůcky a diagnostické nástroje). Slovenské úřady mohou nyní financovat část nákladů na mzdy (včetně odvodů na sociální zabezpečení) podniků, které by jinak musely z důvodu současné pandemie propouštět. Dále pak mohou poskytnout kompenzace OSVČ a zaměstnavatelům dotčeným snížením příjmů z důvodu pandemie nebo s ní souvisejících omezení.

EK také vyhověla požadavku několika členských států a v brzké době umožní členským státům poskytovat podřízené úvěry podnikům potýkajícím se s dopady COVID-19.

Dalo se očekávat, že masivní nalévání peněz do některých sektorů bude mít i své kritiky. Ryanair hrozí soudním napadením podpor poskytnutých některými státy leteckým společnostem s tím, že diskriminují společnosti bez sídla v dané jurisdikci. To může vyplacení pomoci zdržet. Jedná se zejména o pomoc velkým aerolinkám jako Air France-KLM, Lufthansa, SAS či Alitalia. Katalánský poslanec Evropského parlamentu Carles Puigdemont pak žádá EK o přezkoumání španělské podpory poskytovatelům audiovisuálních služeb digitálního pozemního vysílání, která, údajně, zvýhodňuje celostátní poskytovatele před regionálními poskytovateli.

Dovolená spolupráce mezi konkurenty v dobách COVID-19

Za uplynulé období přibyly také další příklady spolupráce, kterou soutěžní úřady s odkazem na současnou situaci povolily nebo tolerují.

Italský soutěžní úřad zveřejnil vodítka pro dočasnou spolupráci mezi konkurenty za účelem vypořádání se s výzvami současné krize, a e-mailovou adresu, na níž se lze obracet s dotazy. Cílem je pomoci spolupráci týkající se zejména nedostatku základních výrobků a služeb a jejich přepravy, zejména ve farmaceutickém, zdravotnickém a potravinářském sektoru.

Německý soutěžní úřad pak povolil spolupráci dvou cestovních kanceláří (TUI a DER Touristik) spočívající v založení společného pojistného fondu. Bez dostatečného zajištění by totiž TUI ztratila možnost fungovat dále na trhu. Dosavadní poskytovatelé totiž v reakci na pandemii a s tím související ztrátu zákazníků cestovních kanceláří přestali zajištění nabízet.  

Mezi další povolené spolupráce dále patří možnost pojišťoven uzavírat mezi sebou ujednání, jejichž cílem je zajistit finanční podporu (platby) poskytovatelům zdravotnické péče během pandemie v Nizozemsku. Jedná se o poskytovatele péče, která přímo nesouvisí s COVID-19 (př. porodní asistentky, fyzioterapeuti apod.). Ti mají v důsledku pandemie méně práce. Finanční podpora může spočívat zejména v zálohových platbách.

Za zatím nejzajímavější substantivní důsledek COVID-19 při aplikaci soutěžního práva považujeme prozatímní povolení spojení Amazon a Deliveroo ve Spojeném království. Posouzení spojení, které původně směřovalo k intervenci soutěžního úřadu (byla zahájena II. fáze), bylo právě s odkazem na změnu situace způsobenou COVID-19 povoleno. Deliveroo, jinak úspěšná online platforma pro restaurace, se totiž kvůli pandemii údajně dostala do potíží.

Komisařka pro soutěž, Margarethe Vestager, však varovala, aby si podniky nemyslely, že v krizové době prosadí jinak problematická spojení: „Krize odejde, ale spojení zůstanou.“ Ani v těchto nejistých dobách není podle ní vhodné rozvolnit normální pravidla. To je předvídatelné prohlášení, psali jsme o tom minulý týden.

Šetření protisoutěžních jednání souvisejících s COVID-19

I nadále se řada soutěžních úřadů zaměřuje na jednání zneužívající současný stav.

Řecký soutěžní úřad se plošně zaměřil na možné protisoutěžní praktiky v citlivých sektorech ekonomiky, jako jsou zdravotnické výrobky či potraviny. V rámci prověřování situace provedl několik místních šetření u potravinářských výrobců činných zejména v oblasti produktů z citrusových plodů.

Britský soutěžní úřad (CMA) od začátku krize obdržel na 21.000 stížností souvisejících s pandemií COVID-19 a v této souvislosti oslovil 187 podniků. Eviduje, že ceny epidemií dotčených produktů narostly průměrně o cca 130 %, v případě desinfekce rukou činil nárůst závratných 367 %. CMA tak doporučuje zavedení dočasné nouzové cenové regulace.

Španělský soutěžní úřad v souvislosti s COVID-19 zatím obdržel 300 stížností či žádostí o posouzení spolupráce, více než polovina podání se týká finančního sektoru.

Bulharsku se šetří možná koordinace cen pohonných hmot. Němečtí obchodníci si stěžují na platformu Amazon v souvislosti s nedostatečnými kapacitami přepravy s tím, že některé dodávky jsou vyřizovány přednostně a některé dodávky zakoupeného zboží jsou naopak vyřizovány později.

Jak COVID-19 ovlivňuje vymáhání soutěžního práva

EK dočasně pozastavila doručování některých rozsáhlejších „přípisů“ v rámci šetření možného protisoutěžního jednání podle čl. 101 a 102 SFEU. Pokud to není nutné, nezasílá objemnější žádosti o informace a nedoručuje rozhodnutí a sdělení výhrad. Jako jeden z důvodů EK uvádí, že zohledňuje  náročnost situace, ve které se některé podniky nacházejí, a nechce je tedy ještě navíc zatěžovat. Za současné situace musí také prioritizovat a, na rozdíl od schvalování veřejných podpor a povolování spojení, v této oblasti není svázána žádnými lhůtami.

Slovenský PMÚ zveřejnil novou prioritizační politiku. Nově patří mezi faktory, podle kterých se posuzuje závažnost jednání, i zneužití mimořádné situace souvislosti se šířením infekční nemoci COVID-19. Pokud pak jde o prioritizované oblasti vymáhání soutěžního práva, patří k nim například i nadále automobilový sektor, nyní tak těžce zkoušený. Nově se PMÚ chce zaměřovat na e-commerce a digitální platformy, informační technologie a zdravotnictví.

CMA vydal pak pokyny týkající se posuzování spojení během pandemie. Zabývají se zejména procedurálními otázkami, dotýkají se ale i substantivního posuzování. V prvé řadě zdůraznil, že COVID-19 nepřináší žádné rozvolnění standardů posuzování. Analýzy v rámci kontroly fúzí se zaměřují na posouzení dopadů v dlouhodobém horizontu, tedy na dobu po pandemii. Počítá také s tím, že se v současné době bude více podniků dovolávat námitky failing firm, ale ani na aplikaci těchto pravidel se nic nemění.

COVID-19 ovlivňuje kontrolu spojování i v jiných zemích. K bezprecedentnímu kroku došlo v Maďarsku, kde tamní vláda vyňala z notifikační povinnosti akvizice některých podniků státem vlastněnými fondy nebo private equity fondy, pokud k nim dochází v rámci kapitálového programu COVID-19. Dánsko znovu prodloužilo lhůty pro povolení spojení, a to do 10. 5. 2020. Litevský soutěžní úřad varoval před prodleními při přezkumu spojení.

COVID-19 však nezastavil běžnou agendu

Slovenský PMÚ zahájil správní řízení pro zneužití dominantního postavení podnikem, který v průmyslovém parku uplatňuje vůči svým odběratelům energií takové podmínky, že od něj musí odebírat veškeré energie a nemohou si je tak vyrábět sami nebo je odebírat od jiných podniků.

Německý soutěžní úřad zastavil řízení ve věci rozdělení si vysílacích práv k Lize mistrů v sezónách 2018-2021 mezi Sky a DAZN. Podle soutěžního úřadu vstupují na trh noví hráči, kteří zvyšují jeho dynamiku, což bylo vidět i na poslední aukci. Spolupráci tedy za současné situace nepovažuje za problematickou.

Portugalský soutěžní úřad zveřejnil závěrečnou zprávu týkající se minimální délky trvání smluv mezi telekomunikačními operátory a spotřebiteli. Označil případy, kdy by se nemělo aplikovat automatické  obnovení trvání smlouvy (př. předplacení prémiových kanálů, změna množství volných minut/dat, přidání další služby do balíčku). Takové „automatické“ obnovování délky trvání smluv snižuje počet zákazníků dostupných pro konkurenty a uzavírá pro ně tak vstup na trh.

Už od nás víte, že některé soutěžní úřady žádaly podniky, aby si rozmyslely časování notifikace spojení. Vývoj počtu notifikací se liší stát od státu – prudký pokles ve Francii, naopak více méně setrvalý stav v Německu.  

EK schválila spojení dvou farmaceutických společností, Mylan tak může dokončit převzetí divize Upjohn od společnosti Pfizer. Upjohn produkuje léky již nechráněné patenty a generika. Podmínkou povolení byl odprodej části závodu Mylan, který vyrábí některá generika.

ÚOHS povolil ve druhé fázi, avšak bez závazků, převzetí CK Fischer ze strany skupiny REWE, která je na příslušném trhu zastoupena prostřednictvím Exim Tours. ÚOHS také uveřejnil plný text rozhodnutí, kterým povolil spojení Kofola/Ondrášovka.

CMA pak povolil spojení podniku zabývajícího se rozvážkou jídla Just Eat s Takeaway.com, podnikem činným ve stejném oboru v jiných 11 zemích (mj. Nizozemí, Německo). Předmětem přezkumu byla otázka, zda by Takeaway.com nevstoupil na britský trh a nemohl se stát konkurentem Just Eat.

Zdroje článku

Související články