Dekorativní pozadí stránky

Konec přechodného období brexitu a vliv na adresu pro doručování majitelů průmyslových práv

Konec přechodného období brexitu a vliv na adresu pro doručování majitelů průmyslových práv

Jak jsme objasnili v našem prvním článku, všechny již zapsané EU ochranné známky budou „naklonovány“ do nových registrací ochranných známek Spojeného království („Nová UK ochranná známka“). Nová UK ochranná známka bude srovnatelná s národní ochrannou známkou Spojeného království a bude vytvořena automaticky bez jakýchkoli nutných kroků a nákladů.

V návaznosti na blížící se konec přechodného období po brexitu (tj. 31. prosince 2020) dochází ve Spojeném království k přijetí řady nových opatření, mezi které se řadí změna pravidel pro doručovací adresy držitelů práv duševního vlastnictví („Pravidla“).

Dne 19. listopadu 2020 Úřad duševního vlastnictví pro Spojené království („UKIPO“) v Pravidlech potvrdil, že majitelé práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2021 (přesné datum se ještě může měnit v závislosti na legislativním vývoji) budou povinni uvést adresu ve Spojeném království ve věcech, které se týkají například nových přihlášek ochranných známek (pravděpodobně i těch, které vzniknou z dosud nezapsaných přihlášek EU ochranných známek), námitek a sporných řízení, na které se již vztahují stávající Pravidla a která budou zahájena po skončení přechodného období.

Na finální podobu Pravidel si ještě budeme muset počkat, přijatý návrh nyní musí projít procesem legislativního schválení.

Vztahuje se přijatý požadavek i na Nové UK ochranné známky?

V souladu s čl. 55 odst. 2 Dohody o vystoupení[1] se do tří let od skončení přechodného období nepožaduje, aby držitelé Nových UK ochranných známek měli korespondenční adresu ve Spojeném království.

Jeví se však jako velmi pravděpodobné, že jakmile toto tříleté období vyprší, bude na Nové UK ochranné známky kladen stejný požadavek pro doručovací adresu na území Spojeného království, jako je tomu v případě nových registrací. 

Jelikož lokální kanceláře ve Spojeném království nabízejí převzetí ochranných známek a průmyslových vzorů v tuto chvíli ve velké většině zadarmo, doporučujeme Vám aktuální situaci využít a vybrat si svého lokálního zástupce. Rádi Vás propojíme na naše partnerské kanceláře ve Spojeném království, budete-li potřebovat.

Další vývoj ohledně brexitu a práva duševního vlastnictví budeme i nadále sledovat.

 

[1] Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii 2019/C 384 I/01, Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.