Dekorativní pozadí stránky

Když Vás provází síla I: Účinnost důležité části ZVTS je za rohem

Když Vás provází síla I: Účinnost důležité části ZVTS je za rohem

Podzim nastal sice teprve před chvílí, ale obchodní centra se i přesto začínají halit do vánočního kabátu. Stejnou rychlostí jako konec roku se řítí i účinnost důležité části novely Zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách (ZVTS) z roku 2022. Na přizpůsobení se novým pravidlům je tak opravdu ten nejvyšší čas. Pokud si nejste jisti, zda se to dotkne i Vaší společnosti, nebo jen nemáte čas se zabývat tím, co to pro Vaše vztahy s dodavateli znamená, doporučujeme se začíst do následujících řádků o regulaci s výrazným dopadem na smluvní volnost v obchodních vztazích.

Zpozornět by měly především všechny společnosti, které nakupují zemědělské nebo potravinářské produkty, a to i když se tak děje třeba jen v omezeném rozsahu. I když k přijetí novely ZVTS došlo s účinností od 1. 1. 2023, zásadní povinnosti, které nezbytně vyžadují změnu v nastavení obchodních vztahů, nabývají plnou účinnost až k 1. 1. 2024. Čas přizpůsobit se brzy skončí.

Adresáty povinností jsou nově nejen maloobchodní řetězce, které mají za sebou více než 10 let zkušeností s tímto zákonem ve všech jeho dosavadních podobách a jsou na změny už zvyklé. Nově se jedná i o další odběratele napříč celým dodavatelským řetězcem, pokud naplní příslušná obratová kritéria. A to nejen v rámci nákupu potravin (jak tomu bylo i dříve), ale nově také při nákupu širší kategorie zemědělských produktů. Může se tak jednat například o výrobce potravin, kteří používají zemědělské produkty (suroviny) jako své vstupy, a kteří byli dosud naopak chráněni proti zneužití významné tržní síly ze strany obchodních řetězců.

Zkoumaný obrat přitom nemusí být generován pouze prodejem potravin. Proto může jít i o podniky, jejichž obchodní činnost se běžně týká jiného zboží a potraviny nebo zemědělské produkty nakupují třeba jen okrajově. Zákon se tudíž může dotknout opravdu každého, od řetězců benzínek či prodejen drogistického zboží až po prodejny s řezanými květinami či krmením pro zvířata.

Nelze se přitom spoléhat na to, že ÚOHS nad případnými prohřešky ještě nějakou dobu přimhouří oko.  Z jeho dosavadních kroků je zjevné, že se na nástup plné účinnosti zákona připravuje. Začal již minulý rok sektorovým šetřením, o jehož provedení jsme Vás informovali na našem blogu. Je veřejným tajemstvím, že v současné době provádí další sektorové šetření, tentokrát poměrně adresné.  Lze proto očekávat, že ÚOHS velmi brzy začne šetřit konkrétní společnosti pro porušení stanovených pravidel. Za porušení ZVTS přitom může hrozit pokuta až do 10 % ročního obratu skupiny (na tom novela nic nemění).

Podzimní H&P seriál k novele ZVTS 

Chápeme, že zorientovat se v nové právní úpravě může být značně složité. Rozhodli jsme se pro Vás připravit šestidílný seriál k novele ZVTS, ve kterém bychom Vás rádi v průběhu listopadu a prosince seznámili s těmi nejzásadnějšími změnami. V rámci jednotlivých dílů si Vás také dovolíme upozornit na povinnosti, jejichž plnění může v praxi nejčastěji způsobovat problémy.

A čemu že se budeme konkrétněji věnovat?

  1. V dalším díle si řekneme, jakých nových subjektů a produktů se ZVTS po novele týká.
  2. Třetí a čtvrtý díl seriálu se zaměří na problematiku povinnosti písemnosti smluv a na lhůty splatnosti.
  3. Poslední dva díly seriálu Vás seznámí se všemi podstatnými náležitostmi, které musí každá smlouva podle ZVTS od 1. 1. 2024 splňovat.

Času na revize a případné úpravy vzorových odběratelsko-dodavatelských smluv není mnoho. Tým našich odborníků je Vám k dispozici ‒ jak pokud jde o revizi smluv, tak třeba jen pro řešení otázek, které Vás při čtení našeho seriálu napadnou. Budeme na Vaší straně. Proto se neváhejte na nás kdykoli obrátit.

Související články