Dekorativní pozadí stránky

Jiří Kunášek

Mou oblastí specializace je obchodní a korporátní právo, zejména pak řešení korporátních sporů, přeměny obchodních společností či holdingové struktury. Poskytuji rovněž komplexní právní poradenství privátním klientům, kterým pomáhám s ochranou a správou osobního a rodinného majetku i privátních aktiv či s mezigeneračním transferem kapitálu. Podílel jsem se na budování specializované skupiny zaměřené na rodinné majetkové právo a jsem rovněž oporou úspěšného týmu zaměřeného na dědické právo, který zastupuje klienty v oblasti rozsáhlých a komplikovaných dědických sporů a jejich narovnání. Věnuji se i oblasti finančního práva a kapitálových trhů a poskytuji společnostem komplexní poradenství u IPO.

jiri.kunasek@havelpartners.cz
Články autora