Dekorativní pozadí stránky

Marta Fantová

Specializuji se na oblast rodinného a restitučního práva. Přičemž v oblasti rodinného práva se zaměřuji především na řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem, zároveň zastupuji klienty při vymáhání nároků neprovdaných matek, výživného (ne)rozvedených manželů i dětí, a v dalších situacích souvisejících s rozpadem vztahu. V souvislosti s tím se věnuji i řešení otázek spojených se společným jměním manželů, a to jak nastavení jeho fungování, tak jeho vypořádání. V oblasti restitučního práva má zkušenosti v zastupování klientů před soudy v řízení o nahrazení projevu vůle státu při vydání tzv. náhradních pozemků osobám, jejichž předkům byly pozemky v minulosti odňaty.

marta.fantova@havelpartners.cz
Články autora