Dekorativní pozadí stránky

Gumový medvídek zaregistrován! Aneb jak na rozlišovací způsobilost, vol. 2

Gumový medvídek zaregistrován! Aneb jak na rozlišovací způsobilost, vol. 2

V jednom z našich minulých příspěvků jsme Vám na příkladu bitvy čokoládových zajíčků ukázali, jak na rozlišovací způsobilost ochranné známky. Nyní se zdá, že i Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví má slabost pro sladké, když uznal, že tvar gumového medvídka má jistou míru rozlišovací způsobilosti a může být zapsán jako ochranná známka EU.  

Rozlišovací způsobilost ochranné známky je alfou a omegou známkoprávní ochrany. Aby mohla ochranná známka sloužit svému účelu, musí identifikovat výrobek nebo službu jako pocházející od konkrétního podniku a být tak s to je odlišit od výrobků a služeb jiných subjektů. 

Pokud ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, nelze ji platně zapsat. K tomu by došlo například tehdy, kdybyste chtěli přihlašovat slovo „Apple“ pro ovoce a zeleninu nebo jiné potraviny a nápoje. Chybějící rozlišovací způsobilost vede k zamítnutí přihlášky ochranné známky, protože se jedná o tzv. absolutní důvod zamítnutí zápisu. Naopak, slovo Apple je fantazijní pro počítačovou techniku, a proto je tato známka zapsána například pro počítače nebo mobilní telefon. Pokud si tedy budete chtít přihlásit Apple pro cokoli jiného, než jsou potraviny a nápoje, nebudete mít problém s rozlišovací způsobilostí, ale s Apple Inc. (to už je ale jiný příběh).     

Vraťme se ale ke gumovým medvídkům. Společnost patřící do skupiny HARIBO, známého výrobce sladkostí, mezi nimi i typických HARIBO gumových medvídků, požádala Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO) o zápis 3D ochranné známky pro gumového medvídka:

Obsah obrázku váza, shaker, umění

Popis byl vytvořen automaticky

Žádáno bylo o zápis medvídka pro různé výrobky a služby, mezi nimi i pro výrobky z papíru, kufry, šperky, různá příslušenství či domácí potřeby a hračky (nikoli tedy pro sladkosti). 

Úřad řekl NE!

Přihlašovatel žádal o rozšíření mezinárodní registrace mimo jiné do Evropské unie.  Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v první instanci přihlášku zamítl s tím, že gumovému medvídkovi chybí pro část z přihlašovaných výrobků rozlišovací způsobilost. Svůj názor doložil řadou ukázek z internetu, kde jsou na prodej různé předměty denní potřeby s vyobrazeními gumových medvídků. Úřad dále uvedl, že vzhled ochranné známky se výrazně neodchyluje od normy nebo zvyklostí příslušného odvětví a spotřebitel obvykle věnuje větší pozornost etiketě nebo názvu výrobku než jeho tvaru, obalu nebo ozdobným prvkům. Dalším úředním argumentem bylo, že zobrazení gumového medvídka se běžně používá k dekorativním, uměleckým nebo estetickým účelům, a proto je známka pouze variací dekorativních prvků běžně používaných pro přihlašované výrobky.

Úřad řekl ANO!

Gumový medvídek se však nedal a proti rozhodnutí EUIPO brojil. A dobře udělal – odvolací instance EUIPO ochrannou známku přijala a umožnila její zápis pro EU. A čím si to medvídek podle odvolací instance EUIPO zasloužil?

Především tím, že obrazové ochranné známky mohou postrádat rozlišovací způsobilost jen ve výjimečných případech. Odvolací senát dále konstatoval, že přihlašované výrobky se mohou vyskytovat v různých tvarech a že nelze prokázat, že by si relevantní veřejnost spojovala motiv gumového medvídka s těmito výrobky jen proto, že některé z těchto výrobků mohou mít tvar gumového medvídka, protože spolu vůbec nesouvisí. Dalším důležitým argumentem odvolacího senátu je fakt, že si gumové medvídky obvykle nespojíte s kufrem či sponou do vlasů, ale s malinkatou sladkou pochutinou z želé. Gumový medvídek sice může být pouhou variací dekorativních prvků, jak uvedl EUIPO v první instanci, ale to neznamená, že by ochranná známka nemohla identifikovat výrobky jednoho podnikatele a odlišit je tak od výrobků jiného subjektu. 

Tak či onak, gumový medvídek má (alespoň nějakou) rozlišovací způsobilost a byl zapsán pro výrobky a služby, pro které společnost skupiny HARIBO ochranu žádala. Dobrá zpráva nejenom pro všechny mlsouny, ale hlavně pro utvrzení dosavadní známkoprávní praxe ohledně rozlišovací způsobilosti a jejího dalšího směřování. 

Proto neváhejte a registrujte, pokud si nejste jisti rozlišovací způsobilostí, obraťte se na nás, rádi Vám s touto i další problematikou poradíme a nastavíme nevhodnější a nejefektivnější řešení pro Váš business.

Související články