Dekorativní pozadí stránky

Bitva o čokoládové zajíčky, aneb jak na rozlišovací způsobilost ochranné známky

Bitva o čokoládové zajíčky, aneb jak na rozlišovací způsobilost ochranné známky

Bitva o čokoládové zajíčky

Společnost Lindt & Sprüngli je světoznámý výrobce čokolády a výrobků z ní. Mezi její nejznámější produkty se řadí i zlatý velikonoční zajíc Lindt Goldhase – čokoládová figurka ve tvaru sedícího zajíce se vztyčenýma ušima ve zlatém obalu a s červenou mašličkou okolo krku a zlatou rolničkou. Lindt je vlastníkem 3D ochranné známky, která chrání celého zlatého čokoládového zajíce jako takového.

Lidl ve Švýcarsku začal prodávat podobné zlaté čokoládové zajíce a Lindt se proti tomu bránil žalobou před švýcarským soudem. Až nyní se podařilo čokoládovému gigantu zvrátit rozhodnutí nižších soudů a prosadit svá práva z ochranné známky.

Spolkový soud ve Švýcarsku se přiklonil na stranu společnosti Lindt & Sprüngli, když ve svém rozhodnutí uznal, že 3D ochranná známka EU pro Lindt Goldhase zapsaná pro čokoládu a čokoládové výrobky získala za dobu své takový věhlas, že je i nadále hodna známkoprávní ochrany. Veřejnost si totiž zlaté čokoládové zajíčky s červenou mašlí typicky spojí právě se švýcarským výrobcem Lindt.

Pro Lindt & Sprüngli je výsledek sporu další dobrou zprávou. V minulosti už několikrát ustála pokusy o prohlášení své unijní ochranné známky pro Lindt Goldhase. Mluvčí čokoládoven zároveň uvedla, že výsledek švýcarského sporu může být signálem i pro další trhy, na kterých Lindt dodává zlaté čokoládové zajíčky.

Pomocník jménem „rozlišovací způsobilost“

Ochranná známka Lindt Goldhase, zapsaná v Evropské unii, je registrována jako 3D označení. Je zdárným příkladem, jak může ochranná známka tvarová získat rozlišovací způsobilost. Jde o vlastnost, kterou označení musí mít, neboť vyjadřuje hlavní význam ochranné známky jako indikátoru původu výrobků a služeb. Čím více se ochranná známka dostane do podvědomí veřejnosti jako označení konkrétních výrobků a služeb konkrétního soutěžitele, tím více takové označení získává na rozlišovací způsobilosti.

Častým problémem, se kterým se v praxi při přihlašování tvarových ochranných známek můžeme setkat, je fakt, že jsou obvykle vyjádřením typického tvaru výrobku, pro který chtějí být zapsány. A to je jeden z tzv. absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti ochranné známky, kdy příslušné úřady průmyslového vlastnictví zamítají zápis. Jednou z možností, jak ovšem překonat tento častý problém, je prokázat, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost. Tedy že průměrný spotřebitel si spojí výrobky anebo služby, pro které je dané označení přihlašováno, s výrobky anebo službami přihlašovatele takové ochranné známky.

Výše uvedený postup se často využívá i u slovních ochranných známek, u kterých jde o příliš popisné označení, nebo o neoriginální slogan postrádající kreativitu. Úřady často namítají, že slovní označení nebo slovní spojení, které je přihlašováno, si průměrný spotřebitel spojí právě s přihlašovanými výrobky anebo službami. Pokud ovšem přihlašovatel ochranné známky prokáže, že slovo nebo slovní spojení je užívané a relevantní veřejnosti se dostalo dostatečně pod kůži tak, že je schopna asociovat výrobky anebo služby přihlašovatele právě s přihlašovaným slovem nebo slovním spojení, může se podařit ochrannou známku zaregistrovat.

Závěrem…

…lze snad jen dodat, že s posouzením, zda Vaše označení je schopné získat zápis u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví, Vám rádi pomůžeme. V praxi de facto dennodenně bojujeme proti zamítavým rozhodnutím úřadů z důvodu přílišné popisnosti a nedistinktivitě ochranné známky. Našim klientům vždy radíme, aby si uchovávali veškeré podklady od užívání a propagace výrobků anebo služeb, aby mohli v případě potřeby úřadu doložit, že jejich přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost.

 

Související články