Dekorativní pozadí stránky

Fond EUIPO pro malé a střední podniky rozdává slevy až 1 500 euro na služby spojené s duševním vlastnictvím

Fond EUIPO pro malé a střední podniky rozdává slevy až 1 500 euro na služby spojené s duševním vlastnictvím

Kdo může podporu získat?

Podpora je určená pro následující kategorie (dle definice EU) podniků se sídlem v EU:

  • mikropodniky;
  • malé podniky; a
  • střední podniky.

Úspěšná tak může být žádost každého podniku, který má méně než 250 zaměstnanců a zároveň jeho roční obrat nepřekračuje 50 milionů euro nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřekračuje 43 milionů euro.

Grant nemůže získat podnik, který nemá potřebnou finanční a provozní způsobilost (např. je v úpadku) a neprokáže svoji důvěryhodnost, ani ten, kdo na tytéž služby nebo jejich část v minulosti využil vnitrostátní nebo evropské financování.

 

Jaké služby lze využít?

Prostředky z fondu lze využít na proplacení části nákladů na:

  • IP Scan“ (maximální sleva 75 %)

IP Scan označuje poradenství v oblasti duševního vlastnictví (např. identifikaci a posouzení duševního vlastnictví obchodní společnosti a volbu vhodné strategie jeho ochrany), které je v rámci tohoto programu poskytováno výhradně prostřednictvím národních úřadů – v České republice je to Úřad průmyslového vlastnictví, na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva. Konzultace zprostředkované českým úřadem mohou v tomto případě poskytovat pouze tři jím vybrané nekomerční organizace, slovenský úřad konzultace poskytuje sám.

  • Poplatky za přihlášky (maximální sleva 50 %)

Proplacena může být až polovina nákladů na administrativní poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (designu) na národní, regionální (Benelux) a unijní úrovni. V případě přihlášky ochranné známky EU může sleva dosahovat 425 euro (standardní poplatek za registraci jedné známky v jedné třídě zboží či služeb je 850 euro).

 

Jak postupovat?

O finance lze žádat prostřednictvím elektronického formuláře, ke kterému je třeba přiložit osvědčení o registraci plátce DPH. Formulář je dostupný mimo jiné v češtině a slovenštině. Jeho vyplnění je jednoduché a nezabere moc času, klientům však rádi s jejich vyplněním pomůžeme.

Celkem bude z fondu rozděleno 20 milionů euro, a to v pěti etapách (pro každou jsou určeny 4 miliony euro). V každé etapě bude pro získání voucheru rozhodující datum podání žádosti (doporučujeme proto žádost podávat krátce po 1. březnu, 1. květnu, 1. červenci či 1. září 2021).

Každý ze dvou výše uvedených typů příspěvků lze získat maximálně jednou. Souhrnným limitem přiznané podpory je částka 1 500 euro. Pokud nebude žádost v jedné etapě úspěšná z kapacitních důvodů, lze ji zopakovat v následujícím období. Uzávěrka posledního období pro podání žádostí je 30. září 2021.

Upozorňujeme, že samotnou žádost o IP Scan nebo přihlášku ochranné známky či průmyslového vzoru je třeba podat a zaplatit až po oznámení o přiznání nároku na grant ze strany EUIPO (rozhodnutí budou zasílána e-mailem). Později je ještě pro refundaci nutné doložit doklad o platbě za zvolenou službu.

Podrobnosti o programu jsou dostupné na webu EUIPO. Jedná se určitě o zajímavou příležitost, jak si s menšími náklady posílit ochranu duševního vlastnictví, které zejména v době covidové a digitální může hrát ještě větší roli než kdy dříve.

Klientům jsme s naším IP týmem připraveni být nápomocni v otázkách souvisejících s tímto programem, stejně jako ve vztahu k dalším otázkám týkajícím se registrace a následné ochrany duševního vlastnictví.

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.