Dekorativní pozadí stránky

Design a technické funkce v LEGO kostce

Design a technické funkce v LEGO kostce

LEGO v Delta Sport

Světoznámý výrobce stavebnic LEGO System A/S podal v červenci 2019 k Tribunálu Evropské unie („Tribunál“) žalobu proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“), který na návrh německé společnosti Delta Sport Handelskontor GmbH spolupracující s řetězcem Lidl na stavebnicích GUDI v dubnu 2019 prohlásil za neplatný jeho zapsaný průmyslový vzor Společenství.[1] O zneplatnění bylo rozhodnuto na základě článku 8 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství („Nařízení“), podle nějž se právo k průmyslovému vzoru nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny jejich technickou funkcí.

                                                           LEGO kostka

Výjimka pro inovace a marketing

Tribunál v této věci T‑515/19 uvedl, že podle Nařízení se právo k průmyslovému vzoru Společenství skutečně nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které musí být nezbytně přesně napodobeny, aby výrobek mohl být připojen na jiný výrobek tak, aby oba výrobky plnily svou funkci.

Výjimečně však mohou mechanické spojovací prvky modulových výrobků představovat důležitý prvek inovačních znaků těchto výrobků a cenný marketingový přínos, a měly by tedy být způsobilé k ochraně.

 

Chyba úřadu

Tribunál konstatoval, že odvolací senát EUIPO chyboval, když neidentifikoval všechny vzhledové znaky předmětné kostky. Společnost Delta Sport tak nemohla prokázat, že to, jak tato kostka vypadá, je podmíněno pouze její technickou funkcí. Přitom pokud alespoň jeden ze vzhledových znaků výrobku není podmíněn pouze technickou funkcí tohoto výrobku, dotčený průmyslový vzor za neplatný prohlášen být nemůže.

Tribunál nařídil EUIPO znovu rozhodnout o návrhu na prohlášení průmyslového vzoru kostky za neplatný a zohlednit přitom popisovaný rozsudek. Proti rozhodnutí Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru Evropské unie. Čerstvé rozhodnutí Tribunálu určitě nelze vnímat jako jistý konec napodobenin LEGO kostek.


[1] Průmyslový vzor č. 001664368-0006 (dlaždice „3 ×4“ s centrální řadou čtyř výstupků) registrovaný v roce 2010 pro „stavebnicové prvky ze stavebnic pro děti“.

 

Zdroje článku

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke