Dekorativní pozadí stránky

Činnost soutěžních úřadů v době COVID-19. Díl V.

Činnost soutěžních úřadů v době COVID-19. Díl V.

Začněme tím nejpovzbudivějším, a tím je postupný návrat do normálu. Evropská komise (EK) se od počátku minulého týdne (4. 5.) postupně (sice velmi pomalu) vrací k běžnému způsobu práce, jak uvedl generální ředitel DG COMP O. Guersent během ABA Antitrust Spring Meeting. K běžné činnosti se chtějí vrátit i unijní soudy, a to od 25. 5. 2020 (SDEU má hned na 27. 5. 2020 naplánováno ústní jednání s belgickým kolektivním správcem autorských práv SABAM).

Veřejná podpora

Od posledního příspěvku jsme napočítali celkem 28 podpor nově schválených ze strany EK. EK od počátku koronavirové krize schválila celkem již 116 veřejných podpor (viz též aktualizovaný přehled schválených COVID-19 podpor).

Mezi schválenými podporami jsou další i dva české programy: (i) záruky na úvěry ve prospěch velkých exportních podniků spravované EGAP a (ii) podpora výzkumu a vývoje inovačních řešení – zejm. lékařské a jiné zdravotnické technologie a řešení, např. systémy 3D tisku a aplikace pro lepší logistiku).

Po uskutečnění telekonferenčních hovorů s členskými státy EK přijala další novelu Dočasného rámce pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19. Rozšíření rámce se týká podřízených úvěrů a rekapitalizace. EK je podřízeným úvěrům nakloněná, protože, podle jejího názoru, méně narušují soutěž, než jiné formy veřejné podpory.

Mezi schválené podpory však nepatří pouze plošné programy, nýbrž i podpory cílené na konkrétní podniky (letecké společnosti Condor v Německu a Air France ve Francii, francouzský výrobce automobilů Renault). Jak jsme uváděli zde, Ryanair proti podporám pro národní letecké společnosti brojí. Již také podal žalobu k Tribunálu proti podpoře pro švédský SAS.

Po delší době pak EK učinila kroky ohledně veřejné podpory i v jiných oblastech, než je COVID-19: rozšířila šetření poskytnutí veřejné podpory pro IKEA v Nizozemí a výrobce videoher v Belgii.

Dovolená spolupráce mezi konkurenty v dobách COVID-19

EK již také obdržela několik žádostí o comfort-letter ze  zemědělsko-potravinářské oblasti. Německý soutěžní úřad pak obdržel 20 žádostí o posouzení spolupráce v rámci pandemie.

Šetření protisoutěžních jednání souvisejících s COVID-19

V posledních dnech se některé soutěžní úřady zaměřily na novou oblast – odmítání refundace zaplacených cest/ubytování/obdobných služeb zrušených v důsledku pandemie COVID-19. Místo toho poskytovatelé, pokud vůbec, nabízejí zákazníkům vouchery. Ve Francii si stěžuje asociace cestovních kanceláří na letecké společnosti a ve Spojeném království pak spotřebitelé na organizátory soukromých akcí, ubytovatele a poskytovatele péče o děti, ke kterým následně přibyli ještě pronajímatelé chat. Podle stížností by se mohlo jednat o zneužití dominantního postavení či jiné protisoutěžní praktiky specificky související s pandemií v neprospěch spotřebitele.

Stále jsou šetřeny i zvýšené ceny v době pandemie. Italský soutěžní úřad tak např. zahájil šetření navýšení cen v oblasti potravin, čistících prostředků, desinfekce a rukavic. Žádost o informace mj. obdrželi obchodní řetězce Carrefour, Coop či Lidl.

Jak COVID-19 ovlivňuje vymáhání soutěžního práva

Německá vláda předložila parlamentu návrh zákona ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v soutěžním právu. Jedná se zejména o významné prodloužení lhůt v rámci posuzování spojení. Ty podniky, kterým byla za protisoutěžní jednání uložena pokuta a které nejsou schopny ji v současné době zaplatit, mají být osvobozeny od úroků až do konce června 2021.

Ekonomická krize spojená s COVID-19 přinesla i úvahy o možnosti zákazu spojení z jiných, než soutěžních důvodů. Některé státy mají obavu, že z některých „národních šampionů“ se může stát snadná kořist pro zahraniční podniky. Uvažují proto o rozšíření okruhu strategických sektorů, v nichž by vlády měly možnost taková spojení vetovat na základě mechanismu kontroly zahraničních investic - FDI (např. Francie v oblasti biotech, Německo ve zdravotnictví).

COVID-19 však nezastavil běžnou soutěžní agendu

Asi před půl rokem jsme Vás informovali o využití (do té doby) spíše raritního nástroje, předběžného opatření, které EK uložila v případě Broadcom. Tento případ pokročil do další fáze. Na konci dubna uveřejnila EK navržené závazky a požádala veřejnost o jejich připomínkování. Závazky mají odstranit smluvní podmínky, které vedly k exklusivitě (povinnost odebírat určité množství apod.).

Jak byl britský soutěžní úřad ochotný schválit akvizici Deliveroo Amazonem s odkazem na změnu poměrů související s COVID-19, tak byl neoblomný v případě akvizice Footasylum společností JD Sports Fashion. Soutěžní úřad uznal, že COVID-19 vystavuje maloobchodníky nejistým a náročným obchodním podmínkám. Nicméně v daném případě se jednalo, podle CMA, o nejbližší konkurenty a jejich spojení by (i přes COVID-19) poškodilo spotřebitele. JD Sports uvažuje o odvolání s tím, že CMA prý nedostatečně zohlednil ekonomickou realitu související s COVID-19.

Řecký soutěžní úřad pokračuje v sérii sektorových šetření. Nové sektorové šetření se má zaměřit na oblast finančních technologií. Týkat se má poskytování finančních služeb a moderních nástrojů ulehčujících omezování soutěže v digitálním prostředí. Soustředit se má zejména na mobilní peněženky a P2P mobilní platby.

Některé soutěžní úřady pak našly prostor pro zpracování či přepracování svého soft-law. Dánský úřad aktualizoval pokyny ohledně podávání společných nabídek, rakouský vydal pravidla ohledně (ne)aplikace soutěžních pravidel uvnitř koncernu a litevský publikoval příručku ohledně místních šetření. V Estonsku byl připraven návrh zákona výrazně zvyšujícího pokuty mj. za protisoutěžní jednání).

Zdroje článku

Související články