Dekorativní pozadí stránky

Adéla Zajíčková

V rámci debatních soutěží na střední škole jsem se dostala do situace, kdy jsem pochybovala, zda objektivní pravda existuje a zda ji nelze převlečením do argumentačního kabátce přeměnit téměř na cokoliv. Až studium práva mi dodalo pocit jistoty, vymezilo hranice a nabídlo osvědčené procesy uvažování, kterých se lze přidržet. Učit se pohybovat v tom leta se vyvíjejícím systému mě začalo bavit a už na fakultě jsem se začala zajímat zejména o zdravotnické právo. Snad proto, že tento obor nabízí zajímavý přesah do jiných odvětví a podobně jako medicína sama se rychle mění. Jeden se má stále co učit.

adela.zajickova@havelpartners.cz
Spolupracoval na článcích