Dekorativní pozadí stránky

Není Milan jako Milan?

Není Milan jako Milan?

Italský fotbalový klub AC Milan podal v únoru 2017 u mezinárodního úřadu duševního vlastnictví přihlášku obrazové ochranné známky pro svůj nový znak. V rámci přihlášky byla mimo jiné požadována ochrana na území Evropské unie, a to pro řadu výrobků a služeb, včetně papírnických a kancelářských potřeb.

Proti přihlášce AC Milan byly podány námitky německou společností InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG („InterES“), na základě slovní známky „MILAN“, zapsané u německého úřadu duševního vlastnictví od roku 1988, rovněž pro papírnické a kancelářské výrobky. Společnost InterES považovala přihlášku ochranné známky AC Milan za konfliktní, s potenciálním rizikem záměny obou označení z pohledu průměrného německého spotřebitele. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) námitkám v únoru 2020 vyhověl a přihlášku ochranné známky AC Milan pro papírnické a kancelářské výrobky zamítl.

                       V                 
 

AC Milan podal proti rozhodnutí EUIPO žalobu k lucemburskému Tribunálu, který v listopadu 2021 žalobu v plném rozsahu zamítl. Tribunál ve svém rozhodnutí zdůraznil fonetickou a významovou podobnost dominantních prvků obou označení, tedy slovních prvků „Milan“, které v obou případech reprezentují italské město Milán. Tribunál rovněž zamítl jeden z argumentů fotbalového klubu, který byl založený na jeho dlouholetém působení a dobré reputaci. V tomto kontextu bylo zdůrazněno, že při posuzování rizika záměny dvou označení se bere v potaz jen reputace starší ochranné známky, nikoliv nové přihlášky. Tribunál tedy poukázal na rozsáhlé užívání slovní známky „MILAN“ na německém trhu pro papírnické výrobky a dobré jméno, které si tato známka v rámci německého trhu vybudovala.

Na základě shodného dominantního prvku dvou označení a dobré reputace ochranné známky společnosti InterES byla žaloba AC Milan v plném rozsahu zamítnuta. Znak fotbalového klubu tedy nemůže být registrován jako ochranná známka EU pro jakékoliv papírnické či kancelářské potřeby, protože je riziko, že by si je průměrný německý spotřebitel spletl s výrobky značky MILAN.

Z případu klubu AC Milan je dobré si vzít ponaučení: i když máte dojem, že je Vaše značka dostatečně známá, je přínosné si pro účely registrace ochranné známky nejprve udělat rešerši, jelikož nikdy nevíte, jaký národ byste mohli zmást.

 

Související články
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p