Dekorativní pozadí stránky

Návrh Evropské komise regulující kryptoměny a distribuované decentralizované databáze na finančním trhu

Návrh Evropské komise regulující kryptoměny a distribuované decentralizované databáze na finančním trhu

Hlavní účel navrhovaných nařízení

Kryptoměny a DLT (například a zejména blockchain) jsou tu s námi již mnoho let. Řada společností, primárně v bankovním a obecně finančním sektoru, využívá DLT k poskytování svých služeb či do svého portfolia různým způsobem zařazuje právě i kryptoměny. DLT samozřejmě není pouze doménou financí, mnoho start-upů i zavedených hráčů se v poslední době zaměřuje na vývoj decentralizovaných databází s rozličným využitím.

Ucelená právní úprava na evropské úrovni regulující kryptoměny a DLT na finančním trhu dosud neexistuje. Hlavním cílem níže uvedených návrhů je proto harmonizovat a dát základ právní úpravě sjednocující jednotlivé národní regulace napříč Evropskou Unií.

Návrh nařízení regulující trh s kryptoměnami („MiCA“) harmonizuje právní rámec Evropské Unie primárně z pohledu emitenta kryptoměn („vydavatel“), poskytovatele krypto služeb (služby spojené s kryptoměnami, např. správa kryptoměn) a spotřebitele.

Návrh obsahuje úpravu:

•          požadavků spojených s vydáváním kryptoměn a jejich vstupem na trh;

•          autorizace poskytovatelů krypto služeb, vydavatelů krypto majetku a následný státní dohled kompetentním veřejným orgánem;

•          organizace a správy vydavatelů krypto majetku a poskytovatelů krypto služeb;

•          ochrany spotřebitele v souvislosti s krypto majetkem;

•          opatření zajišťujících integritu trhu s kryptoměnami; a

•          opatření zamezujících zneužití trhu s kryptoměnami.

Návrh nařízení upravující pilotní režim DLT („DLT Pilot regime“) pak zavádí požadavky a pravidla spojené s provozováním mnohostranného obchodního systému DLT tržními subjekty (např. investiční společnost) a spojené s provozováním systému DLT regulující obchod s převoditelnými cennými papíry Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“) (společně též „tržní infrastruktury DLT“). Pilotní režim by měl vést k získání zkušeností od tržních subjektů a CDCP při užívání decentralizované databáze v rámci převodů cenných papírů.

Co podstatného upravuje MiCA?

Návrh upravuje práva a povinnosti vydavatelů tokenů a poskytovatelů krypto služeb, a to zejména s ohledem na marketingová sdělení a jiné informační povinnosti.

Vydavatelé jsou rovněž povinni zveřejnit tzv. whitepaper, který je třeba před zahájením veřejné nabídky notifikovat u příslušného veřejného orgánu; v České republice bude tímto orgánem Česká národní banka.

Whitepaper obsahuje relevantní informace spojené s vydavatelem a předmětným krypto majetkem (autorizaci a organizaci vydavatele, specifikace kryptoměny, investiční pravidla, povinnosti spojené s kryptoměnou atd.). Po zveřejnění whitepaperu mohou emitenti nabízet krypto majetek v rámci celé Evropské unie.

Zveřejnění whitepaperu nebude zapotřebí v případech, kdy krypto majetek bude mimo jiné (i) nabízen bezplatně, (ii) nabízen méně než 150 osobám za členský stát Evropské unie, nebo (iii) po dobu 12 měsíců celková částka veřejné nabídky v Evropské unii bude nižší než hodnota 1.000.000 EUR.

Kromě obecné regulace krypto majetku bude pak zavedena zpřísněná právní regulace pro tzv. stable coiny (tj. tokeny s hodnotou navázanou na určité platidlo či koš aktiv):

•          tokeny navázané na aktiva („asset-referenced tokens“); krypto majetek navázaný na specifickou komoditu, aktivum – např. podíl ve společnosti, nebo samozřejmě i na fiat měnu (zákonnou měnu); a

•          elektronické peněžní tokeny („e-money tokens“); krypto majetek navázaný na určitou fiat měnu sloužící primárně jako platidlo.

Návrh dále zavádí pojem významný, signifikantní token navázaný na aktiva nebo elektronický peněžní token (tzv. significant asset-referenced tokens / e – money tokens). Tokeny spadající do této kategorie (tj. mající významný finanční vliv na trhu) budou také navíc pod dohledem Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Poskytovatelům krypto služeb MiCA ukládá také řadu povinností a práv. Poskytovatel musí být právnická osoba registrovaná v některém státu EU a být autorizovaná k výkonu těchto služeb. Subjektům poskytující služby před účinností MiCA bude poskytnuta 18ti měsíční doba pro vyřízení autorizace u kompetentního veřejného orgánu.

MiCA dále zavádí opatření zamezující zneužívání trhu s kryptoměnami. Zakazuje například tzv. insider dealing anebo nezákonné zveřejňování informací.

Co podstatného upravuje DLT Pilot regime?

Navrhovaný pilotní režim upravuje obchod s převoditelnými cennými papíry v rámci decentralizované databáze. DLT Pilot regime blíže specifikuje, že se jedná o akcie a dluhopisy.

Obchodovatelné akcie v rámci systému DLT jsou pouze akcie, u kterých nepřesáhne celková tržní kapitalizace akcií hodnotu 200 mil. eur. Obchodovatelné dluhopisy v rámci systému DLT jsou pouze dluhopisy, u kterých nepřesáhne emisní hodnota 500 mil. EUR.

Závěr

Navrhované úpravy značně přispívají k technologickému vývoji na finančním trhu. Nařízení vytváří ucelený právní rámec v oblasti krypto majetku, DLT tržních infrastruktur a zakládá subjektům určitou právní jistotu.

Bude zajímavé sledovat do jaké míry budou předmětné návrhy pozměněny Evropským parlamentem.

Související články