Dekorativní pozadí stránky

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízení. Co Vás tedy čeká a jak se liší toto řízení od českého, respektive evropského? 

Především počítejte s tím, že řízení je mnohem delší. Než se patentový úřad v USA („USPTO“) začne Vaší přihláškou vůbec zabývat, uplyne minimálně půl roku, většinou to dokonce bývá 9–12 měsíců. Pokud jde vše hladce, tak touto dobou už máte českou nebo EU ochrannou známku dávno zapsanou.             

Řízení v USA probíhá bez problémů opravdu jen výjimečně, takže je třeba počítat s tím, že budete muset jednou nebo i vícekrát komunikovat s úředníkem z USPTO, a to výhradně prostřednictvím lokálního zástupce, ať už se bude jednat jen o upřesnění seznamu výrobků, vysvětlení významu slov v přihlášce či jiných požadavků ze strany USPTO. Jedno je ovšem jisté … rozhodně to nebude levné

Zásadním rozdílem mezi současnou praxí v ČR a EU oproti té americké je, že USPTO namítá z úřední povinnosti starší shodné a podobné ochranné známky. Pokud tedy úředník dojde k závěru, že existuje nějaká starší podobná známka, která brání Vaší registraci, budete ho muset prostřednictvím lokálního zástupce přesvědčit, že známky nejsou podobné, nebo že podobnost není na závadu zápisu. 

Za předpokladu, že se Vám podaří úředníka přesvědčit, že Vaše přihláška je v pořádku, bude zveřejněna. Pokud nikdo nepodá námitky, už se konečně blížíte zápisu, ale ještě to není vše. USPTO po uplynutí lhůty pro námitky vydá dokument tzv. „Notice of Allowance“, který potvrzuje úspěšné dokončení průzkumového řízení. Zde přichází opět další zásadní rozdíl oproti řízení v ČR či EU a tím je prokázání užívání Vaší ochranné známky ještě před jejím zápisem. 

Při podání přihlášky v USA musíte mít totiž tzv. „intent to use“, musíte mít zájem známku skutečně užívat. Váš zájem prokážete prohlášením hned při podání přihlášky. Dále po Vás bude USPTO chtít u zápisu doklad o tom, že známka je v USA již užívána (většinou můžete předložit fotografii výrobku). Pokud v té době ještě známku neužíváte a nemůžete takový doklad předložit, známka nemůže být zapsána. Lhůtu pro předložení dokladu o užívání lze opakovaně prodloužit o 6 měsíců (maximálně 5x a samozřejmě za poplatek). 

Výše uvedené se dá obejít tím, že svou US přihlášku takzvaně „opřete“ o dřívější registraci shodné známky z jiného státu či EU, čímž se vyhnete povinnosti prokázat skutečné užívání v USA potřebné k úspěšné registraci.   

Z těchto všech důvodů je řízení v USA mnohem delší a také mnohem dražší, než jsou klienti zvyklí u českých či evropských známek.  Je nutné si hned na začátku uvědomit, že náklady za podání přihlášky to nekončí. 

Zvažujete ochranu Vašeho označení v USA? Neváhejte nás kontaktovat, s registrací ochranných známek v Evropě i USA máme bohaté zkušenosti, a proto Vám umíme poradit nevhodnější a nejefektivnější řešení pro Váš business.

Související články
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p