Dekorativní pozadí stránky

Jednotný patent vs. Česko a Slovensko – Co se (ne)mění pro zahraniční vlastníky evropských patentů?

Jednotný patent vs. Česko a Slovensko – Co se (ne)mění pro zahraniční vlastníky evropských patentů?

Od 1. června 2023 vstoupil v účinnost systém tzv. jednotného evropského patentu. S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud. Jedná se o největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí. Mnozí hovoří o evropské patentové revoluci. Avšak ne všechny země EU se tohoto systému budou účastnit. S čím by měli tak zahraniční přihlašovatelé evropských patentů pro území České republiky a Slovenské republiky počítat?

Česko i Slovensko se podílí na posílené spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Obě země podepsaly dohodu o jednotném patentovém soudu, zbývá ji však ratifikovat. S tím však obě země zatím vyčkávají.

V důsledku toho zde zatím nebude jednotný patent platit, ani nebude mít pro tato území jurisdikci jednotný patentový soud. V celém rozsahu se tak uplatní doposud fungující tradiční režim evropského patentu.

Pokud by si tedy chtěl kdokoli na území Česka a Slovenska zajistit patentovou ochranu prostřednictvím evropské cesty, bude muset udělený evropský patent v těchto zemích validovat, a to včetně doložení oficiálních překladů.

U překladů stejně jako dříve i nadále doporučujeme obracet se na ověřené a důvěryhodné partnery, protože se i v dnešní době opakovaně stává, že nekvalitní překlad zužuje patentovou ochranu a možnosti vymáhat adekvátně patentová práva. Sami jsme při naší praxi byli svědkem několika „nešikovných“ a pro vlastníka patentů nevýhodných překladů.

Patentové strategie a vymáhání patentových práv

Tuto skutečnost je potřeba vést v patrnosti a zahrnout ji do formulování patentových strategií pro území Česka a Slovenska. Vyčkávání obou zemí s ratifikací dohody o jednotném patentu s sebou nese totiž mimo jiné tyto důsledky:

  1. zahraniční patentoví přihlašovatelé budou potřebovat využívat služeb lokálních zástupců při validaci evropských patentů (patent prosecution);
  2. stejně tak bude zapotřebí využívat služeb důvěryhodných místních poradců při vymáhání patentových práv v Česku a Slovensku (IP litigation); to platí i pro případná předběžná opatření, náhrady škody nebo spolupráce s celními orgány v boji proti padělkům;
  3. stejně tak i kdyby držitelé patentů v Česku nebo Slovensku vymáhali svá práva proti Vašim zahraničním klientům, budete potřebovat místní poradce, aby mohli Vaše klienty jako žalované zastupovat u místních soudů (jednotný patentový soud zde totiž nebude mít žádnou pravomoc);
  4. obdobné platí, i pokud by zahraniční entity chtěly napadat v Česku a Slovensku již udělené a validované patenty svých konkurentů, bude potřeba využít služeb místního poradce, který zahájí řízení o zrušení nebo omezení patentu u místního patentového úřadu.

Před zahájením jakýchkoli řízení v Česku a Slovensku je tak vhodné zkonzultovat tyto kroky a možné dopady s lokálními experty, kteří znají místní praxi a rozhodovací praxi, takže Vám dokáží doporučit  vhodnou strategii.

Váš partner pro mezinárodní ochranu duševního vlastnictví

HAVEL & PARTNERS jako největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním přesahem má jeden z největších týmů právníků a patentových zástupců (ZDE) specializovaných na oblast patentového práva a dalších oblastí duševního vlastnictví.

Rádi Vám pomůžeme a poskytneme podporu v jakémkoli patentovém případu nebo jiném případu týkajícího se duševního vlastnictví nebo i z jiné oblasti.

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Tomáš Havelka, Kateřina Trzaska, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p