Dekorativní pozadí stránky

Smlouvy, které používají investoři při investicích do startupů

Smlouvy, které používají investoři při investicích do startupů

Term sheet jako startovní výstřel

Každá správná venture investice začíná u term sheetu (TS). TS je stručný, nezávazný dokument, který shrnuje základní parametry investice v ne-právní řeči. Velmi často je také ne-právníky připravován, čemuž leckdy odpovídá i jeho srozumitelnos :). V každém případě se každému founderovi vyplatí obsah term sheetu s právníkem zkonzultovat, protože se tím předejde řadě neporozumění a vyjednávání investiční dokumentace pak probíhá v závislosti na tom, kolik témat se v rámci TS podaří dohodnout, daleko efektivněji.

Investiční dokumentace ve fázi (pre)seed

Seed“ investice slouží k financování startupů, které zpravidla negenerují žádné významné tržby a nemají zákazníky. Jde o první „seriózní“ investiční kolo, v němž může startup získat prostředky na svůj další rozvoj. A to zpravidla formou krátkodobé investice, jejíž cílem je ověření životaschopnosti podnikatelského záměru, případně splnění dílčího podnikatelského milníku (např. otestování nedokončeného produktu, vyvinutí (části) softwaru nebo otestování technologie).

Pro úplnost, investičnímu kolu „seed“ občas předchází tzv. „pre-seed“, což je nejrannější fáze financování startupu z externích zdrojů, která v českým poměrech nejčastěji nabývá formy FFF (family / fools / friends). FFF si obvykle s právní stránkou hlavu nelámou … Pokud vás zajímá více, přečtěte si náš blog o tom, jak vypadá investiční proces a jaké má fáze.

„Seed“ má své investory, stejně jako specifickou investiční smluvní dokumentaci. Při seed investicích se potkávají začínající startupy s tzv. andělskými investory (angels) a venture fondy, které se na (pre)seed investice specializují. Zatímco andělským investorem může být v podstatě kdokoliv (často to jsou podnikatelé, kteří vybudovali a prodali firmu a radit nováčkům je prostě baví), venture fondy jsou investiční společnosti, jejichž cílem je zhodnocovat peníze prostřednictvím investic do startupů. Není tajemstvím, že drtivá většina českých venture fondů se specializuje právě na seed investice.

Pro realizaci svých investic používají seed investoři obvykle smlouvu, která se nazývá „konvertibilní půjčka / úvěr“ (z anglického „convertible loan / debt / note“). I když v této fázi není vyloučen ani přímý nákup podílu, čímž vyvstane potřeba uzavřít složitější právní dokumentaci (viz níže), jsou to právě konvertibilní půjčky, které představují rychlé a relativně „snadné“ řešení.

Konvertibilní půjčka je úvěr s opcí na nákup podílu / akcií ve startupu, která umožňuje investorovi flexibilitu v rozhodování, zda si peníze nechá po určité době spolu s úrokem splatit nebo je vymění za podíl ve startupu.

Kromě konvertibilní půjčky existují ještě její různé variace, nejčastěji se objevují tzv. SAFEs (Simple Agreement for Future Equity) a KISSEs (Keep It Simple Securities). U nás se zatím příliš často nepoužívají, ale za oceánem jsou to docela běžné investiční nástroje.

Dokumentace u větších investic, série A a dále

Série A je investiční kolo, v němž investoři financují další rozvoj startupu, který má tržby, zákazníky, potvrzený business model a navíc i svou pozici na trhu, který zamýšlí dále konsolidovat. V českých poměrech se navíc často jedná o financování zahraniční expanze startupu.

Na rozdíl od „seedu“, kde se investují více méně drobné (v českých poměrech zpravidla jednotky stovek tisíc EUR), v investičním kole, které se nazývá „série A“, se začíná hrát o pořádný balík peněz. To vyžaduje i jiný přístup investorů a daleko sofistikovanější právní dokumentaci.

Pro série A je typická dvojice právních dokumentů: 1) SPA (Share Purchase Agreement) - někdy také IA (Investment Agreement) a 2) SHA (Shareholders´ Agreement). Aby nedošlo k nedorozumění, tyto smlouvy se běžně používají i v seedu, pokud se jedná o vyšší investice.

Princip ekvitní vstupu investora do startupu je jednoduchý. Founder výměnou za poskytnutý kapitál převede na investora část podílu (equity) ve své společnosti. Z investora se tak stává společník / akcionář startupu se vším dobrým, ale i méně dobrým, co to přináší.

Na základě SPA tedy dochází k nabytí podílu / akcií ve startupu (drtivá většina českých startupů jsou s.r.o.čka), zatímco SHA upravuje vztahy jednotlivých společníků / akcionářů po nabytí podílu/akcií, jejich exit, předkupní práva, závazky k dalšímu financování, ředění podílu, management startupu a mnoho dalších (vesting, lock-up, atd.).

Příprava SPA a SHA je časově a ekonomicky relativně náročná, velmi často se dokumentace uzavírá angličtině, a to i když jsou všichni investoři Češi. Tento proces vyžaduje zkušeného právníka s dobrými vyjednávajícími schopnostmi a smyslem pro porozumění klíčových problémů, které jsou u každého startupu jiné.

Venture investoři zpravidla přistupují k SPA velkoryseji než jejich kolegové z private equity. Je tomu tak primárně proto, že si nekupují celý podíl, ale jen minoritu. SPA je tak vnímáno spíše jako technický dokument, který má zajistit co nejjednodušší a nejrychlejší nabytí podílu investorem (quick- and-dirty).

O to více pozornosti ovšem venture investoři věnují SHA, které má klíčový vliv na hodnotu jejich investice z pohledu budoucnosti. Jak už jsme zmínili na začátku tohoto blogu, investice je především právní koncept! Špatně uzavřené SHA může founderovi, ale i investorovi značně zkomplikovat další rozvoj startupu, financování v rámci dalších investičních kol a dokonce také exit. V Čechách už existuje poměrně dost bolestivých zkušeností se zpackanými SHAčky, což v důsledku znamená pro všechny bolehlav, zpravidla ztrátu peněz a v extrémním případě i exitus samotného startupu (prosím neplést s exitem!!). A to jako founder fakt nechceš.

 

Zdroje článku

Související články
Trh START jako optimální cíl pro startupy
Martin Stančík, Jan Skalný, Josef Bouchal

Trh START jako optimální cíl pro startupy

Financování českých a slovenských startupů obecně probíhá prostřednictvím investice do ekvity nebo formou konvertibilního úvěru v rámci standardních investičních kol (pre-seed, seed a series A-C). Zajímavou alternativou k získání kapitálu v pozdějších fázích rozvoje společnosti pak může být vstup na