Dekorativní pozadí stránky

Ochranné známky a ich význam pre úspešné podnikanie (2. časť)

Ochranné známky a ich význam pre úspešné podnikanie (2. časť)

Aké práva a povinnosti má majiteľ ochrannej známky?

Najvýznamnejším právom majiteľa ochrannej známky je právo zabrániť neoprávnenému používaniu Vašej ochrannej známky pre registrované tovary a služby (viďte náš článok TU). V prípade obzvlášť známych známok, ako napríklad APPLE či MICROSOFT je táto ochrana pred neoprávneným užívaním ešte vyššia. Pre posúdenie porušenia práv z ochrannej známky sa využíva koncept tzv. „pravdepodobnosti zámeny“ (likelihood of confusion), pri ktorom platí, že k porušeniu práv z ochrannej známky dochádza pri takom používaní označenia, ktoré by pravdepodobne mohlo vniesť verejnosť do presvedčenia, že tovary či služby uvádzané na trh pod týmto označením sú v skutočnosti tovarmi a službami majiteľa ochrannej známky. Nejde tak iba o užívanie identickej známky pre totožné tovary alebo služby ale k porušeniu práv majiteľa ochrannej známky môže dochádzať aj užívaním podobného označenia pre podobné tovary či služby, ak by mohlo dôjsť k ich zámene v očiach verejnosti. 

Okrem práv má majiteľ aj aj viacero povinností, ktoré so sebou prináša registrácia ochrannej známky. Jednou z nich je povinnosť svoju registrovanú ochrannú známku skutočne užívať. Účelom ochranných známok je odlíšiť tovary a služby jedného podnikateľa od tovarov a služieb konkurencie. Preto, ak majiteľ svoju známku nevyužíva pre tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná, konkurencia môže takúto známku napadnúť pre neužívanie. Ochrannú známku je podľa právnych predpisov potrebné začať skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná do piatich rokov po zápise inak môže byť známka zrušená.

Pozor na zovšeobecnenie označenia (tzv. genericide)

Ochranná známka môže byť zrušená tiež v prípade, ak sa v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stane obvyklým označením pre tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná. Ide o situáciu, kedy sa z pôvodne unikátneho a populárneho označenia stane bežné pomenovanie pre určitý druh tovarov či služieb. Z praxe poznáme mnoho príkladov, kedy sa známky stali generickými, napríklad LINOLEUM.

Najviac ohrozené zovšeobecnením sú ochranné známky, ktoré majú pre zapísané tovary alebo služby určitý význam, alebo ktoré pozostávajú zo skratiek opisných slov (napríklad „aspirín“). Generickou sa tiež môže stať známka, ktorá sa používa pre nové a unikátne produkty, ktoré medzi verejnosťou ešte nemajú zaužívané všeobecné označenie. Práve známky používané pre inovatívne produkty majú vysokú šancu stať sa generickým označením, pretože sú na trhu nové a musia čeliť marketingu postupne prichádzajúcich konkurenčných produktov (napríklad ESCALATOR).

Ďalším príkladom, ako sa zapísané ochranné známky stanú všeobecnými je, ak ich verejnosť začne používať ako sloveso namiesto podstatného mena. Pomerne častým príkladom je označenie „Google“, ktoré sa v hovorenej reči bežne používa ako sloveso, keď niekto využíva vyhľadávací nástroj Google („vyoogliť“, angl: „google it“). Práve používanie zapísaných ochranných známok ako slovesa môže poškodiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky a viesť k tomu, že sa ochranná známka stane generickou.

Je úlohou majiteľa ochrannej známky, aby podnikol vhodné kroky na zabránenie zovšeobecneniu jeho ochrannej známky. Spoločnosti bojujú proti všeobecnému používaniu svojich ochranných známok rôzne. Niektoré spoločnosti používajú svoju známku ako prídavné meno („Use a Xerox machine“) a nie ako sloveso („Go Xerox this“). Je vhodné sa vyhýbať aj používaniu množného čísla označenia chráneného ochrannou známkou (napríklad „kocky LEGO“ namiesto „Legá“). Ďalšou alternatívou je používanie chráneného označenia vo výraznom type písma, aby ochranná známka vo zvyšku textu vynikla.

Jedným z najznámejších príkladov je spoločnosť XEROX, ktorá už dlhé roky bojuje proti všeobecnému používaniu svojej značky XEROX pre označenie kopírok. Niekoľko rokov dozadu spoločnosť XEROX zahájila tiež cielenú kampaň, aby verejnosť informovala, že ich meno je v skutočnosti ochranná známka. Xerox využíval rôzne informačné kanály (napríklad reklama v časopise), v ktorom ľudí vyzývali aby označenie XEROX nepoužívali ako druhové označenie kopírok. Zrejme aj vďaka rozsiahlej kampani si spoločnosť dokázala udržať ochrannú známku vo veľkej časti krajín, hoci v niektorých (napríklad Brazília či Rusko) sa označenie stalo už všeobecným.

Je paradoxom, že práve unikátne a vymyslené značky, ktoré inak v bežnom jazyku neexistujú, majú pri registrácii ochrannej známky silnejšiu pozíciu, ktorá môže byť ich slabinou pri ochrane proti zovšeobecneniu. Práve preto je dôležité aby majitelia ochranných známok prijali stratégiu konzistentného používania známky. Medzi vhodné stratégie patrí tiež označovanie ochrannej známky označením „®“ či doplnenie známky označením „značka“ aby verejnosť ľahko odlíšila známku od označenia produktov.

S prípravou vhodnej stratégie používania ochranných známok našim klientom radi pomôžeme. Vaše otázky k užívaniu ochranných známok alebo ich ochrane pred zrušením Vám radi zodpovedia naši skúsení právnici, ktorí sa téme ochranných známok venujú už dlhé roky. Sme tak pripravení pre klientov zabezpečiť všetko, čo je k efektívnej ochrane ochranných známok treba.

Autori: Štarha Štěpán, Gašparovič Róbert, Kováčechová Petra

 

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.