Dekorativní pozadí stránky

Ochranné známky a ich význam pre úspešné podnikanie (1. časť)

Ochranné známky a ich význam pre úspešné podnikanie (1. časť)

Čo je úlohou ochrannej známky v podnikaní?

Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov v očiach spotrebiteľov. Ochranná známka chráni zvyčajne názov alebo logo súvisiace s výrobkami alebo službami, pod ktorými sú výrobky a služby uvádzané na trh. Netreba však zabúdať ani na tzv. netypické ochranné známky, napr. zvuková znelka, 3D známka, vôňa alebo farba, ktoré sú v poslednej dobe medzi podnikateľmi čoraz populárnejšie.

Aby ochranná známka mohla naplniť svoj účel, musí mať tzv. rozlišovaciu spôsobilosť, vďaka ktorej vedia spotrebitelia rozpoznať, že určité označenie určuje zdroj (výrobcu) produktu alebo služby. V práve ochranných známok platí, že čím väčšiu rozlišovaciu schopnosť má určité označenie, tým väčšia miera ochrany je poskytovaná ochrannej známke, ktorá sa na dané označenie vzťahuje.

Ochranné známky sú tiež propagačným či marketingovým nástrojom v podnikaní. Veľké a úspešné značky spájajú spotrebitelia často s vyššou kvalitou a sú tak ochotní za produkty uvádzané na trh pod takouto značkou zaplatiť viac ako za tzv. no-name výrobky. Mať v portfóliu ochrannú známku, ktorá má medzi spotrebiteľmi vysokú a pozitívne vnímanú reputáciu je pre podnikateľov dôležité aj vo vzťahu k ich konkurencii a upevneniu ich postavenia na trhu.

 

Ako si vybrať ochrannú známku?

Ochrannú známku môžu tvoriť rôzne označenia ako napríklad slovné názvy, logá, logá s textom či dokonca aj zvuky či farby, za predpokladu, že majú rozlišovaciu spôsobilosť. Pri výbere ochrannej známky je dôležité zvážiť viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnú registráciu ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že registrácia ochrannej známky bude odmietnutá v prípade, že označenie je opisné a nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Jedným z nezásadnejších kritérií je práve opisný charakter označení. Zatiaľ čo slogan FROZENDAIRY pre zmrzlinu či MixovanéOvocie pre smoothies, môže podnikateľ považovať za „catchy“ a vhodný názov, z pohľadu registrácie ochranných známok by sa takýto názov mohol považovať za príliš opisný a nespĺňal by tak kritéria na registráciu. Registrácia takýchto označení nie je možná práve z dôvodu, aby nedošlo k obmedzeniu verejnosti či konkurencie používať takéto označenia v bežnom opise produktov.

Ochranným známkam sa poskytuje rôzna úroveň ochrany na základe ich sily. Za najslabšie ochranné známky možno považovať práve generické a popisné označenia, ktoré sú vo svojej podstate charakteristické pre predmetné tovary alebo služby. Napríklad označenie „Guľaté cukríky“ by sa v porovnaní so známym označením „M&M's“ považovalo za opisné označenie so slabou silou ochrany. Naopak vytvorenie vlastného vymysleného označenia (tzv. made-up words), ktorý nemá v bežnom jazyku žiadny význam je najvhodnejším riešením (napr. KODAK alebo GOOGLE). Silnými ochrannými známkami sú tiež známky pozostávajúce zo slov, ktoré sú bežné avšak s predmetným produktom či službou nemajú žiadne spojenie a nemajú tak opisný charakter, jednou z najznámejších takýchto známok je napríklad APPLE.

V neposlednom rade je pri vyberaní vhodného mena potrebné myslieť aj na už existujúce značky. Prihlasované označenie totiž nesmie byť zhodné či podobné s iným označením pre podobné tovary či služby, aby v očiach verejnosti nedochádzalo k zámene takýchto označení. Identifikovať podobné označenia môže práve rešerš už registrovaných ochranných známok, vďaka ktorému dokážete pomerne ľahko minimalizovať riziko zamietnutia prihlášky ochrannej známky z dôvodu jej podobnosti so staršou ochrannou známkou.    

Toto je len pár z mnohých faktorov, ktoré treba pri výbere ochrannej známky zvážiť, a s ktorými sa možno počas prípravy prihlášky ochrannej známky stretnúť. Vzhľadom na komplexnosť podmienok je vhodné skonzultovať navrhované označenie s odborníkom, ktorý dokáže ľahšie posúdiť úspešnosť registrácie navrhovaného označenia.

 

Čo zvážiť pred registráciou ochrannej známky

Ďalším krokom po výbere označenia je samotná registrácia ochrannej známky v krajine, v ktorej označenie používate alebo ho plánujete v budúcnosti používať. Zatiaľ čo v krajinách s angloamerickým právom(napr. USA) možno práva k ochranným známkam získať už samotným používaním označenia, v Európe, vrátane Slovenska, možno práva k ochrannej známke získať až registráciou ochrannej známky v príslušnom registri.

Pre registráciu ochrannej známky neexistuje žiadny časový limit, avšak prihlášku na registráciu ochrannej známky odporúčame podať čo najskôr. Vo väčšine krajín, vrátane Slovenska a Európskej únie, platí tzv. first-to-file princíp, čo znamená, že práva k ochrannej známke získa ten, kto podal prihlášku ako prvý. V týchto krajinách je tak dôležitý práve dátum podania prihlášky, a nie dátum prvého použitia ochrannej známky v obchodnom styku.

Dôležité je tiež poznamenať, že ochranné známky sa registrujú a sú chránené pre konkrétne tovary a služby, ktoré sú kategorizované do tried[1]. To znamená, že ochranná známka pre software (trieda 9) je registrovaná pre inú triedu ako napríklad ochranná známka pre automobily (trieda 12). Aj preto môžu mať za určitých okolností dva rôzne subjekty registrovanú identickú ochrannú známku, avšak pre rôzne tovary či služby. Treba však poznamenať, že súčasný zoznam tried tovarov a služieb neodzrkadľuje dnešné business modely, a pre jednotlivé produkty či služby podnikateľa bude často potrebné registrovať ochrannú známku pre viacero tried, čo povedie aj k vyšším poplatkom za registráciu ochrannej známky.

Práva k ochranným známkam majú územnú platnosť a sú tak obmedzené na krajinu, v ktorej sú registrované. Registrácia ochrannej známky na Slovensku preto neznamená, že ochranná známka bude registrovaná aj v iných krajinách, ako napríklad v Česku či inde v Európskej únie. Aby ste zaistili dostupnosť ochranných známok, je vhodné registrovať ochrannú známu nielen v krajinách, v ktorých aktuálne ponúkate produkty alebo služby, ale aj v tých, do ktorých plánujete v budúcnosti expandovať. V opačnom prípade sa môže stať, že Vaša ochranná známka bude na kľúčových trhoch nedostupná, čo môže Vašu spoločnosť prinútiť začať obchodovať pod inou značkou a stratíte tak už získanú reputáciu.  

V pokračovaní našej série o ochranných známkach Vám prinesieme zhrnutie výhod, ktoré prináša ochranná známka Vášmu podnikaniu, ako aj nástrah, ktoré registrácia ochranných známok prináša.

S návrhom vhodnej ochrannej známky a jej následnou registráciou našim klientom radi pomôžeme. Na registráciou ochrannej známky teraz možno využiť aj grantový program Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý poskytuje malým a stredným podnikom až 1500 EUR na ochranu ich duševného vlastníctva, vrátane ochranných známok. Viac sa o fonde podpory EUIPO dočítate na našom blogu TU.

 

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.