Dekorativní pozadí stránky

Limity pro zpřístupnění fotografie na jiných internetových stránkách

Limity pro zpřístupnění fotografie na jiných internetových stránkách

Ve stručnosti se stalo to, že fotograf udělil provozovatelům internetových stránek věnovaných cestování souhlas s uveřejněním jeho fotografie města Cordóba. Tuto fotografii si následně stáhla studentka střední školy nacházející se ve Spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, aby ji použila ve svém školním referátu. Ten byl následně uveřejněn na stránkách školy, a to včetně zmíněné fotografie. Tuto skutečnost zjistil fotograf předmětné fotografie a domáhal se soudně vůči  Spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, aby bylo v této zemi zakázáno rozmnožovat jeho fotografii.

SDEU se po přezkoumání, zda fotografie splňuje podmínky pro poskytnutí autorskoprávní ochrany, zaměřil na význam „veřejnosti“ a „sdělení“ v prostoru internetu.

Ve svém rozsudku C-161/17 – Córdoba soud vysvětluje, že při udělení souhlasu ke zveřejnění fotografie, případně jiného díla požívající autorskoprávní ochrany (jako jsou například videa nebo jiná multimediální díla) na konkrétní webové stránce dochází ke zpřístupnění pouze omezenému okruhu veřejnosti (návštěvníkům dané stránky) a nedochází k vyčerpání práv autora k dílu. Při zveřejnění díla na jakékoli jiné stránce tedy dojde ke zpřístupnění nové veřejnosti, a to bez souhlasu autora. Zákonné licence dle národního práva (novinářská atd.) samozřejmě nejsou rozhodnutím dotčeny.

Řešení takové situace z hlediska uživatele může být prosté – stačí místo zkopírování fotografie použít hypertextový odkaz na původní umístění autorského díla, protože takový způsob šíření ve většině případů nevede ke zpřístupnění nové veřejnosti. Jak uvedl SDEU ve svém starším rozhodnutí C-466/12 – Svensson: „veřejnost, které bylo určeno prvotní sdělení, totiž představovali všichni potenciální návštěvníci dotyčné stránky, neboť vzhledem k tomu, že přístup k dílům na této stránce nepodléhal žádnému omezujícímu opatření, mohli mít k těmto dílům volný přístup všichni uživatelé internetu.“

SDEU tímto zásadním rozhodnutím pouze potvrdil své rozhodovací tendence z poslední doby a doplnil další z chybějících aspektů autorského práva v digitálním prostředí. Pro zájemce o zajímavé právní debaty doporučujeme názor generálního advokáta v tomto případu a navazující veřejnou dostupnou diskusi.

 

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.