Dekorativní pozadí stránky

Jan Diblík

Jak jsem se stal technologickým právníkem? Můj děda František nesnášel advokáty. Byl strojařský inženýr, konstruoval letadla a podobně jako i druhý děda a taťka, všichni rádi vynalézali. Na vysvětlenou - děda studoval techniku v 50. letech a studenti právnické fakulty tehdy většinou nepatřili k etické špičce národa a děda s nimi míval často na kolejích názorové střety. Po revoluci ale rodina kvůli restitucím právníky potřebovala, a proto si nás po několika nelehkých zkušenostech s právníky jako vnoučata povolal. Povídá: „Právníky sice jak víte nesnáším, ale někdo z vás by se to řemeslo vyučit měl. V rodině potřebujeme dobrého právníka.“ Tak jsem se vydal na cestu. Už na gymnáziu mě přitahovala práva duševního vlastnictví; vzpomínám si na obšírný referát na franšízing a jak mě to tehdy právem nepolíbeného zcela fascinovalo. Na právnické fakultě jsem pak celkem přirozeně začal pracovat jako pomvěd na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. Vášeň pro obor, který přirozeně propojuje právo (jako spíše humanitní vědu), obchod a techniku, resp. technologie, mě pak už nikdy neopustil. Proto jsem tam, kde jsem a dělám, co dělám. A tuhle práci mám rád.

jan.diblik@havelpartners.cz
Články autora
Základní krokovník pro vývozce zboží či technologií do třetích zemí – na co si dát pozor a jak přistoupit ke compliance s předpisy ohledně zboží dvojíDalší obory
Jan Diblík

Základní krokovník pro vývozce zboží či technologií do třetích zemí – na co si dát pozor a jak přistoupit ke compliance s předpisy ohledně zboží dvojí

Jak jsme již informovali v minulém příspěvku dostupném zde, v praxi se u klientů obchodujících přeshraničně setkáváme s dotazy ohledně vývozu tzv. zboží dvojího užití, nutnosti získání vývozních povolení, a zajištění vnitropodnikové compliance s příslušnou legislativou týkající se vývozu zboží dvojí
Základní krokovník pro vývozce zboží či technologií do třetích zemí – na co si dát pozor a jak přistoupit ke compliance s předpisy ohledně zboží dvojíDalší obory
Jan Diblík

Základní krokovník pro vývozce zboží či technologií do třetích zemí – na co si dát pozor a jak přistoupit ke compliance s předpisy ohledně zboží dvojí

V praxi se stále častěji u klientů obchodujících přeshraničně setkáváme s dotazy ohledně vývozu tzv. zboží dvojího užití, nutnosti získání vývozních povolení, a zajištění vnitropodnikové compliance s příslušnou legislativou týkající se vývozu zboží dvojího užití. Jaké počáteční kroky by měl klient p
Spolupracoval na článcích