Dekorativní pozadí stránky

Správci osobních údajů shromažďovaných v rámci podomní kazatelské činnosti

Správci osobních údajů shromažďovaných v rámci podomní kazatelské činnosti

SDEU rozhodoval ve věci C-25/17, a to o předběžné otázce v rámci řízení, jehož účastníky byli Tietosuojalautakunta (finská Komise pro ochranu údajů) a Jehovan todistajatus – uskonnollinen yhdyskunta (náboženská společnost Svědkové Jehovovi ve Finsku). Finská Komise pro ochranu údajů totiž zakázala v rámci podomní kazatelské činnosti, vykonávané členy náboženské skupiny, shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje v rozporu s unijními, resp. vnitrostátními, pravidly zpracování osobních údajů.

 

V rámci předběžné otázky finský Nejvyšší správní soud zajímalo, zda nemůže skutečnost, že se jedná o organizovanou náboženskou společnost a její sbory, a skutečnost, že se zároveň jedná o osobní projev náboženského vyznání členů náboženské společnosti, naplnit výjimku z působnosti unijního práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

SDEU shledal, že kazatelská činnost přesahuje soukromou sféru zvěstovatele, který je členem náboženské společnosti, a proto nemůže zakládat výjimku z působnosti práva v oblasti ochrany osobních údajů; nejedná se o výlučně osobní či domácí činnost, na kterou toto právo nedopadá. SDEU poznamenal, že unijní regulace ochrany osobních údajů se na neautomatizované zpracování vztahuje pouze tehdy, jedná-li se o údaje obsažené v rejstříku (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) pracuje s pojmem „evidence“) nebo o údaje, které mají být do rejstříku zařazeny. V tomto ohledu, dle názoru SDEU, zahrnuje pojem „rejstřík“ v kontextu kazatelské činnosti každý soubor osobních údajů, který zahrnuje jména, adresy a další údaje o navštívených osobách, pokud jsou takové údaje uspořádány podle kritérií pro účely pozdějšího použití.

 

V neposlední řadě SDEU na otázku, zda lze náboženskou společnost společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, považovat za správce osobních údajů zpracovávaných těmito členy, uvedl, že pojmem „správce“ se rozumí subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pojem „správce“ tedy nutně neodkazuje na jediný subjekt a může se týkat více subjektů, které se na tomto zpracování podílejí, v důsledku čehož se bude na každého z nich aplikovat regulace osobních údajů. V případě náboženské společnosti Svědkové Jehovovi SDEU konstatoval, že se „organizováním, koordinováním a podporováním kazatelské činnosti svých členů podílí společně se zvěstovateli, kteří jsou jejími členy, na určování účelu a prostředků zpracovávání osobních údajů navštěvovaných osob“, aniž by muselo být prokázáno, že v souvislosti se zpracováváním v rámci organizace své činnosti uděluje svým členům písemné příkazy nebo pokyny.

Související články