Dekorativní pozadí stránky

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – nová pravidla pro internet v EU – 1. díl

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – nová pravidla pro internet v EU – 1. díl

Jednotný digitální trh

Směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu („směrnice“) má být jedním z dalších kroků, kterým chce EU posílit jednotný vnitřní trh a sjednocení podmínek napříč všemi členskými státy.

Po hlasování v Evropském parlamentu v září minulého roku a související dramatické veřejné diskuzi pokročil legislativní proces do tzv. trialogu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.  Ačkoliv si mohl Evropský parlament před svým schválením dne 26. 3. 2019 odhlasovat možnost předložit další pozměňovací návrhy, neučinil tak s rozdílem několik málo hlasů, na čemž se zásadním způsobem podíleli europoslanci z Velké Británie, kterých se úprava už nemusí (nebo může, kdo ví?) vůbec týkat. Legislativní proces byl ukončen 17. 4. 2019, nyní proběhne již pouze publikace v úředním věstníku.

Směrnice upravuje řadu oblastí (např. vytěžování textů a dat pro účely vědeckého výzkumu, užití děl a jiných předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech, vhodné a přiměřené odměny autorů), z nichž největší pozornost veřejnosti byla zaměřena na články 11 a 13 (nyní články 15 a 17).

Zmíněné dva nejdiskutovanější články směrnice zásadním způsobem posilují odpovědnost poskytovatelů online služeb poskytujících např. agregovaný přístup k článkům jiných webových portálů nebo platformy pro ukládání a sdílení obsahu (např. Google, YouTube, Seznam.cz, Facebook nebo ulož.to, ale i mnoho dalších českých, slovenských i dalších evropských poskytovatelů). Obecně lze očekávat, že směrnice v Evropě změní podobu internetu, a to i podstatným způsobem.

Co nás čeká a nemine

Od okamžiku platnosti (použitelnosti) směrnice, tedy od zveřejnění v úředním věstníku, mají členské státy 24 měsíců na transpozici do vnitrostátních předpisů.

Ačkoliv má směrnice přispět k jednotnosti evropského (digitálního) trhu, nemá česká ani jiná evropská transpozice v případě takto komplikovaného textu nic jistého a lze očekávat i jistou míru roztříštěnosti pojetí. Ostatně transpozice směrnice o elektronickém obchodu do zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, byla zákonodárcem pojata až příliš kreativně, čímž se svým zněním značně odchýlila od původního (stručného a jednoduchého) znění článku 14 směrnice o elektronickém obchodu a dodnes vyvolává dojem, že tento zákon odpovědnost poskytovatelů služeb zakládá, a nikoliv, že ji vylučuje. Bude zajímavé sledovat transpozici nejen v České republice, ale i jiných členských státech, zejména Německu, kde je oblast odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti tradičně významným tématem.

V našem připravovaném seriálu Vás provedeme novinkami, které směrnice přináší.

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke