Dekorativní pozadí stránky

Jitka Ivančíková Soukupová

Ke své specializaci – ochraně osobních údajů jsem se dostala omylem. No spíše jsem ji dostala za trest… a bylo to mnohem dříve než GDPR začalo být diskutovanou otázkou. Takový byl můj začátek. Pak jsem objevila svět umělé inteligence, světa softvéru, který už dnes ví, co si zítra dám k snídani, jakou mám náladu a co mi ji zlepší. Prostě, svět Matrixu a využití našich osobních údajů mně zcela okouzlil. Řešit tenkou červenou linii mezi zásahem do osobní svobody na straně jedné a ulehčením života využitím moderních technologií na straně druhé, se stává zásadní filozofickou otázkou každého člověka. Přispět k uvědomění si veškerých aspektů nových technologií je krásným posláním.

jitka.ivancikova@havelpartners.cz
Články autora
Spolupracoval na článcích